א. הנהגת הקהילה

עמוד:24

המדינה העותימאנית , מראשיה המקומיים של ההנהגה הרוחנית ונושא כתב המינוי הסולטאני הזה , נבחר [ למשרה ] מכיוון שנמצא מסוגל לנהל את ענייני העדה הדתית . אשר על כן , לאחר דיון , הגיעה פנייה מלווה בדין וחשבון מטעם ממלא מקום הרב הראשי של איסתנבול עבור פרסום כתב מינוי סולטאני הכולל את המינוי הרשמי שלו [ למשרה . [ [ הבקשה הייתה מלווה ] בהודעה ודיווח בעניינו מטעם משרד ענייני הצדק והדתות שלי . מכיוון שכך , הענקתי את כתב המינוי הסולטאני הזה שלי יחד עם פירוט של התנאים הישנים שלו . ציוויתי על כך שיעקב שאול אלישר אפנדי הנזכר ינהל את הרבנות הראשית של ירושלים הנאצלה הנזכרת לעיל . הרבנים של העדה היהודית היושבת במקומות השייכים לרבנות הראשית [ של ירושלים , [ כמו גם ראשי הקהלים והאחרים — גדולים כקטנים — [ המתגוררים שם , [ יכירו בו כרב ראשי הממונה עליהם ועל כן עליהם לפנות אליו בכל הנושאים הקשורים לרבנות הראשית . אסור להם לחרוג מקביעותיו ההולכות בתלם ; אל להם להתרשל בציות ובקבלת מרותו עליהם לפי המנהגים שלהם . אסור לנציגי השלטון 10 להתנכל ולהתנגד לקיום הפולחן של העדה 8 הגם שהרב הראשי של איסתנבול לא היה ממונה על הרבניים הראשיים בפי רובינציות , הרי שהשלטונות העותימאניים ראו בו בעל תפקיד רשמי המשמש אותם לתקשורת עם כל יהודי המדינה . על כן , היה זה הרב הראשי שהעלה בפני השלטונות את המועמדות של הרבנים הראשיים של הפרובינציות . למעשה , הליך הבחירה של 9 במקור : "אמור י עדליה ומדיאהב נטיארתי 10 . " במקור : "דאבטן . " משפטי . נרשם ב 5 ברביע אל ת'אני שנת 15 / 1314 בספטמבר , 91 / 396 ;( 1896 א 25 / 39 ( הרב נסים ייפה את כוחו של מיכאל בן אברהם נתן כץ לנהל עבורו שתי חלקות אדמה באזור יפו . נרשם ב 13 ברג'ב שנת 23 / 1322 בספטמבר 56 / 398 , 90 / 39 Y ;( 1904 ( הרב נסים ייפה את כוחו של יוסף בן משה בן שמואל נתין ספרד תושב יפו לנהל עבורו בית הנמצא מחוץ לעיר זו . נרשם ב 6 בשואל שנת 4 / 1323 בדצמבר 252 / 402 ;( 1905 ( הרב נסים ייפה את כוחו של משה בן יצחק מטלון תושב יפו למכור עבורו חל ק מפרדס ביפו . נרשם ב 3 ו בצפר שנת 6 / 1327 במרס 192 / 407 ;( 1909 ( ביום ה 6 ברמדאן 19 / 1330 באוגוסט 1912 ייפה הרב נסים את כוחו של מוסלמי להתיר משכון מעל גינה מחוץ לעיר יפו שמושכנה אצלו על ידי מוסלמי אחר תמורת 165 לירות זהב צרפתיות . ( ראה להלן , תעודה מס' , 10 הערה . 6 במקור : "אמור י מד'הביה . '' במקור : "קאימקאם . " קביעת המשרה של הרב הראשי של איסתנבול הביאה עמה לסכסוכים ומחלוקות בתוך הקהילה היהודית באיסתנבול . שתי השקפות עולם מתחרות ניצבו בלב המחלוקת : מחד גיסא השמרנים ומאידך גיסא המודרניסטים , שנת מכו בידי השלטונות העות'מאניים . יריבות זו הביאה לכך שהשלטונות העותימאניים החליטו להסתפק — כצעד זמני — במינוי ממלא מקום " ) קאימקאם ( " לרב הראשי . המינוי הזמני התארך מעל למשוער ובשנים 1906-1863 מונו רק ממלאי מקום של הרבנים הראשיים של איסתנבול . ראה : לוי , הספרדים , עמי . 107-106 הרב התנהל ונקבע בפרובינציה על ידי הקהילות המקומיות . ראה : לוי , הספרדים , עמי . 108-107 וראה גם לעיל , תעודה . 6 שם נאמר : ... " הרב של ירושלים הנאצלה הכפוף לרב הראשי של איסתנבול . " וראה גם לעיל , תעודה מסי . 5

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר