א. הנהגת הקהילה

עמוד:23

התעורר הצורך למנות אדם מתאים אחר במקומו . יעקב שאול אלישר אפנדי , נתין של 3 במקור : "יאקו , " שהיא הצורה המקובלת בלאדינו להגיית השם "יעקב . " 4 הרב יעקב שאול אלישר , הידוע בכינוי יש"א ברכה , שימש רב ראשי בשנים . 1906-1893 על תולדות חייו , פועלו והגותו של רב זה ראה : אלמאליח , הראשונים לציון , עמי ; 349-308 גראייבסקי , מגנזי , כג , עמי 80 הוספות ומילואים לתולדותיו וזיכרונותיו של הרב הגאון ראשון לציון כה"ר יעקב שאול אלישר זצ '' ל , הנ"ל , מגנזי , כד , וראה עליו ועל משפחת אלישר בהרחבה אצל : אפרתי , משפחת אלישר , עמי . 226-45 וראה שטרי ייפוי כוח בהם מעורבים בני משפחת אלישר בתעודות 52 / 375 , 71 / 374 ( הרב יעקב בכור אלישר ייפה את כוחו של נסים לוי , חבר המועצה המנהלית של נפת חברון למכור חלקת קרקע נטועה הנמצאת מחוץ לחברון שנמכרה לו בחילו מהקדש מוסלמי . נרשם ב 17 ברביע אל תיאני שנת 13 / 1304 בינואר 124 / 374 ;( 1887 ( שמחה בן בנציון הבוכארי תבע את הרב נסים בן הרב יעקב בכור אלישר בטענה שמשה בן יוסף בן חיים הבוכארי ייפה את כוחו של הרב נסים למכור מבנה בן שני חדרים ושטח אדמה מערבית לחומות ובהתאם לכך הוא מכר לו שישה חודשים קודם לכן את הנכס ב ם 15 לירות זהב עותימאניות , אולם הוא מסרב למסור לו אותו . הרב נסים הנתבע טען כי כתב ייפוי הכוח שניתן לו בוטל בינתיים . התובע הביא עדים שהעידו כי הוא אבן מיופה כוח . בית הדין פסק לטובת התובע . נרשם ב 27 בדיו אל חגיה שנת 6 / 1304 בספטמבר , 97 / 376 ;( 1887 107 / 378 ( הרב נסים ייפה את כוחו של דוד בן שלמה אל ק לעי לגבות 65 לירות זהב צרפתיות מיורשיו של יעקב עיזר כהן . נרשם ב 22 בצפר , בראשית רביע אל אול וב 6 בגימאדא אל ת'אניה שנת 28 / 1306 באוקטובר , 5 בנובמבר 1888 ו 7 בפברואר 1889 בהתאמה 148 / 378 , 77 / 377 ;( ( שרה בת מרדכי בן יוסף כלאמארה ייפתה את כוחו של הרב חיים בן הרב יעקב בכור אלישר למכור לבנה רפאל בן יצחק ולרבקה בת יוסף בן יצחק ב 50 ו לירות זהב צרפתיות שני נכסים שבבעלותה : רבע בית בשכונת אל שרף וחצי ח'לו של חנות בשוק החלפנים . נרשם ב 10 בשעבאן שנת 11 / 1306 באפריל 52-51 / 385 , 78 / 383 ;( 1889 ( אסתר בת עיזר בן הרב בכור אלישר ייפתה את כוחו של אחיה בנציון למכור ליצחק בנימין מבורך אל עגימי חצי חלקת אדמה הנקראת אדמת אל דומיה השייכת לאדמות הכפר סלואן ושהגיעה אליה מאביה , תמורת 10 לירות זהב צרפתיות . נרשם ב 23 ברביע אל תיאני שנת 310 ל 14 / בנובמבר 278 / 384 ;( 1892 ( הרב חיים ייפה את כוחו של מוסלמי לתבוע שני מוסלמים בני משפחת אל בשיתי להחזיר לו 3 , 000 גרוש שהם רמי שכירות של חנות שהוא שילם להם עבור שלוש שנים ולא קיבל את הנכס המושכר בזמנו . נרשם ב 12 ברג'ב שנת 28 / 1315 באוגוסט 122 / 390 ;( 1897 ( יום לאחר מכן ייפה הרב חיים את כוחו של המוסלמי הנזכר לעיל לייצגו בכל עניין משפטי \\ ' ;( םם 80 / 401 , 50-51 / 4 ( ב 17 בד'ו אל קעדה שנת 22 / 1325 בדצמבר 1907 ייפה הרב חיים את כוחו של נסים בן אברהם הנמצא ביפו להסיר משכון מעל הנכסים ביפו אשר מושכנו תחת ידו על ידי מוסלמי תושב עיר זו תמורת 325 לירות זהב צרפתיות ובתמורה לקבל את יתרת כספו בסך 162 לירות 301 / 402 ;( ( ב 4 בגימאדא אל אולא שנת 24 / 1327 במאי 1909 ייפה הרב חיים את כוחו של יוסף בן משה הצורף נתין ספרד תושב יפו להסיר משכון מעל נכס שמשכן תחת ידו מוסלמי נתין איראן ב ם 5 לירות זהב צרפתיות 39 / 407 ;( ( הרב חיים ייפה את כוחו של בנו יוסף לקבל משני מוסלמים 500 לירות זהב צרפתיות ובתמורה להסיר משכון מעל חצי בית וגינה מחוץ לעיר יפו . נרשם ב 8 בשואל שנת 2 / 1329 באוקטובר 186 / 384 ;( 1911 ( הרב נסים ובנו רפאל ייפו את כוחו של מוסלמי לייצגם בכל עניין

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר