א. הנהגת הקהילה

עמוד:20

בן הרש , הרב אסראיל בן אבראהים שמויל , הרב יעקוב בן זאלמן מוסא , הרב שמויל שלומה בן הרש מרדח'אי , הרב אבראם בן ריב דאויד , הרב עיזק בן חיים הרש , הרב חיים בן תוביא אסראיל , הרב מוסא בן סאדיא צאדוק , הרב רובין בן ברוחי כדאליה , חיואגיה נסים בן הרב אסראיל אבראהים , חיואגיה דאוד בן ליב יוסף , חיואגיה יהורא בן עיזר ימין , ח'ואג'ה יעקוב בן יוסף חאים , ח'ואג'ה שועא בן דאוד מרדח'אי ואנשים אחרים זולתם , למעלה מארבעים איש מבין נכבדי העדה האשכנזית וראשיה . הם כולם הודיעו לנו בדרך של עדות כי ידוע ברבים בארצם ונמסר אצלם מאחד לשני , ששלום בן ליב בן אריה , נפתלי בן חיים בן הרון , רובין בן יעקוב בן נבדלי ומרדח'אי בן מוסא אסחאק שהם מ [ בני ] עדת האשכנזים המתגוררים בירושלים הנאצלה , שוחטיה של העדה האשכנזית כיום , הם ישראלים מזרעו של כבוד אדוננו לוי , בנו של נביא האל יתעלה אדוננו יעקוב הידוע בשם ישראל — מי ייתן ותהיה תפילת האל יתעלה ושלומו על נביאנו ועליו ועל אבותיו יצחק ואברהם . [ כמו כן הם העידו ] שכל אחד מארבעת 22 זהו ככל הנראה הרב עבי הירש ברלינר בנו של הרב שלמה בן צבי הירש רבה הראשי של אנגליה . הוא עלה בשנת תרי"ג ( 1852 / 3 ) לירושלים והיה מראשי עדת הפרושים בה . עמד בקשרים הדוקים עם הקונסוליה הבריטית . נפטר ביפו בשנת . 1872 וראה אליאב , בחסות , עמי , 148 הערה 5 י פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי , 244-243 הערה . 4 23 ייתכן שזהו הרב ישראל בן אברהם ב"ק . בנו ניסן ביק היה אחד מהפעילים בנושא ההכרה בשחיטה האשכנזית . וראה , אליאב , בחסות , תעודה ? 50 הנ"ל , היישוב היהודי , תעודה , 21 הערה . 1 24 ייתכן שזהו הרב יצחק בן הרב הירש שפירא הנזכר אצל פרומקין כאחד מעשרת האנשים שעלו ארצה עם הרב מנתם מנדל משקלוב והתיישבו בצפת . וראה פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי . 183 , 151 25 האם הרב 01 חיים בן רבי טוביה הכהן הוא הרב מפאקראי ? אצל פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמ' , 169-168 כתוב שנפטר בצפת ללא תאריך פטירה . בהערה ו בעמי 169 מעיק ריבלין מקור שלפיו נפטר בירושלים בשנת תקע"ג . 1813 / אם אכן זהו תאריך פטירתו , הרי שלא מדובר ברב חיים דנן . 26 כתיב.- "כ" וקרי "ג , " דהיינו , "גדליה . " 27 תואר זה , שבמאות קודמות התייחס בדרך כלל לסוחר עשיר מוסלמי , נתייחד במאה הי"ט ללא מוסלמים . לעתים נכתב בשינוי קל "חיוגיה . " וראה לעניין זה בכרך המאה ה"יח , עמי ; 176 חנא , לעשות , עמי 28 . 19-18 במקור : "מעתמדי מלת אל סכנאג' וחיואג'הם . ' כאן עדים אנו גם לייחוד התואר "מלת" ללא מוסלמים . 29 כלומר : "נפתלי . " 30 השימוש במילה "אסראילי , " דהיינו , ישראלי , מופיע לגבי יהודים בהקשר של שחיטה . ייתכן שהוא נעשה בהשראת הפסוק הקוראני ! "וכל המאכל היה מותר לבני ישראל מלבד אשר אסר ישראל על נפשו בטרם הורדה התורה , " פרשת בית עמרם " ) סורח עמראן , ( " פסוק . 93 וראה דוגמאות נוספות : תעודה , 285 כרך המאה הט"ז ; תעודה , 27 כרך המאה הי"ח .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר