א. הנהגת הקהילה

עמוד:19

לכם" י כלומר שחיטתם , כפי מסרו זאת המפרשים . אל קסטלאני הצהיר על כך בפירוש שלו על [ ספר החדית' של ] אל בח'ארי בלוקחו את הפירוש הזה מפירושו של אבן עבאס , זכרונו לברכה , בעניין זה כפי שציינו אל בח'ארי באמרו : "אבן עבאס אמר ; מזונם [ פירושו ] שחיטתם . " כמתחייב מנספר ] אל הדאיה ואחרים זולתו , אין להציב תנאי בפני ישראלי . למרות זאת באו אלינו הרב מאיר אורבך בן חיים בן מוסא ' , הרב הרש בן שלום ספרים נוספים של אל בח'ארי הם "אל תאריח "' ו"אל דעפאא . " נולד בשנת 194 ) 810 להגירה ) מת בשנת 256 ) 870 להגירה . ( וראה עליו פרטים נוספים ערך EP " ai-Bukhan" , 14 מתוך פסוק מספר 5 ב"סורת אל מאידה" ( פרשת השולחן ) של הקוראן . 15 במקור : "מפסר . " 16 זהו אבו אל עבאס אחמד בן מחמד בן אבו בכר אל חיטיב שהאב אל דין אל שאפעי אל קסטלאני . בעל סמכות רבה במסורת המוסלמית . נולד בשנת 851 ) 1448 להגירה ) ומת בשנת 923 ) 1517 להגירה . ( וראה עליו פרטים רבים נוספים ערך ai-Kastaiianr , EP 17 זהו מחמד בן אסמאעיל אבו עבדאללה אל ג'עפרי אל בח'ארי , אחד מבעלי המסורת הגדולים . התפרסם בספרו "אל גיאמע אל צחיח" אותו פירש אל קסטלאני בחיבורו : " ארשאד אל סארי פי שרח אל בחיארי . " 18 זהו עבד אללה אבן עבאס בן דודו של הנביא מחמד שהעביר מסורות רבות מפיו . מת בשנת . 687 וראה עליו פרטים נוספים Abbas " , EP AM allah b . al- " int 19 ספרו של ברהאן אל דין אבו אל חסן עלי בן אבו בכר בן עבד אל ג'ליל אל פרעיאני אל מרעיינאני , משפטן חנפי שמת בשנת 97 ו 593 ) 1 להג'רה . ( וראה עליו פרטים נוספים " al-Marghinani" , EP 20 במקור : 'אל חיאח'אם . ' 21 הרב מאיר אורבך , הרב מקאליש , עלה ארצה בשנת 859 ו . היה מראשי העדה האשכנזית הפרושית בירושלים ואחד מרבניה המפורסמים . הוא שימש אב בית דין של קהילה זו בירושלים . וראה עליו אצל גראייבסקי , 0 T , p יז , עמ' 1-9 ו . ביזמתו וביזמת הרב שמואל סלנט הוקם בשנת 1866 ועד כל הכוללים , וראה על כך אצל פרידמן , הנהגת הציבור , עמי . 286 , 282 הוא בנה בית כנסת וקנה חצר עבור כולל ורשא ועל כך ראה : בךאריה , העיר העתיקה , עמ' . 416 , 542 והוא גם עשה יד אחת עם רבה של הקהילה הספרדית הראשון לציון הרב אברהם אשכנזי לקנות את אתר קברו של שמעון הצדיק . וראה : שם , עמי 254-253 ולהלן תעודות מסי , 21 . 22 הרב מאיר אורבך היה אחד ממנהלי המאבק בנושא ההכרה בשחיטה של הקהילה האשכנזית . למרדת זאת ישנה עדות שהוא עצמו אכל בשר שנשחט על ידי שוחטים ספרדים . וראה : קניאל , שיתוף פעולה , א , עמ' ; 295-294 הנ"ל , מאבקים , עמ' . 122 וראה עוד עליו אצל פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמ' ; 269 ריבלין , חכמי ירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר