א. הנהגת הקהילה

עמוד:16

ראוי לשמש במשרת העוזר . יש גם לכבד ולהקפיד על כך שיתבצעו כל הצעדים שנועדו לאפשר לו לבצע את הנדרש ביחס לענייניו , יהיו אשר יהיו . נרשם ונכתב ב [ מסמך ] נפרד בעשרים וארבעה בשנעבאן ] 265 ו . חתום בחותמת [ דמשק [? הנאצלה . 6 מינוי הרב חיים דוד חזן לרב ראשי 49 / 346 ] ו אי ] נרשם על פי היתר שרעי בתאריך הרשום לעיל 14 ] בחודש רמדאן שנת . [ 1279 י אל שריא באשא , המושל של מחוז ירושלים ,... אל אדוננו , הקאדי של ירושלים הנאצלה ואל ממלא מקום הקאדי באזור השיפוט של חברון ואל ממלא מקום הקאדי באזור השיפוט של יפו , להווי ידוע לכולכם , שעם פטירתם של מורינו איסאק , הרב של ירושלים הנאצלה הכפוף לרב הראשי של איסתנבול ו [ הרב ] יום טוב הרב של חברון , נעזבו משרות הרבנות של ירושלים הנאצלה , חברון ויפו . הרב דאויד חזן , מהרבנים שלנו נמצא מסוגל לנהל את ענייני הדת שלהם בתוקף היותו מהאנשים המתאימים [ לתפקיד זה . [ אשר על כן הוא נבחר ומונה לרבנות של ירושלים הנאצלה , חברון ויפו הנזכרות לעיל . מכיוון שהתקבלה הודעה מטעם הרב הראשי הנזכר על אודות ביצוע המינוי , הרי פורסם ונמסר כתב מינוי נאצל שלי הכולל את תנאי הניהול של העניינים הרוחניים על פי הכללים והנדרש . מכיוון שכך , על [ הרב ] הנזכר לעיל לפעול ולמלא את ענייני הדת שלו בהתאם לתנאים הישנים . אל לאיש להתערב ולהתנכל באמצעות פיתויים או [ טענה על ] השגת מינויים ק ודמים . על אודות כל זאת , התפרסם הפרמאן הזה שלי . אתם , המושל , הקאדי שלנו ובעלי משרת ממלאי המקום הנזכרים לעיל , עליכם לפעול ולבצע בהתאם לאופן שנרשם וזאת מיד עם קבלת ההודעה על ידכם . סמכו על הסימן י הנאצל . נרשם בשליש השני של חודש גימאדא אל אאח'רה שנת . 1279 6 בעניין מעורבותו של הרב הראשי של איסתנבול במינוי הרב הראשי של ירושלים ראה , להלן , תעודה מסי , 9 הערה 16 7 . 7 ביולי . 1849 התעודה תורגמה מתורכיה . תעודה 6 5 1 במרס . 1863 2 במקור : "מתצרף . " 3 במקור : "סנג'אק 4 . " במקור : "נאיב 5 . " במקור : "קזא 6 . " זהו הרב הראשי הרב יצחק בן הרב חזקיה קובו . הוא שימש בכיסא הרבנות בשנים תר"ח-תרי"ד . וראה עליו , לעיל , תעודה מסי , 5 הערה 7 . 4 ייתכן שהכוונה לרב יום טוב אליקום שנפטר בתשרי שנת תר"ו . ( 1845 ) וראה עליו , פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי ; 285 בניהו , חמש שנים , עמי שכ-שכב . 8 במקור : "חיאנדאן . " ראה עליו , להלן , תעודה , 7 הערה 9 . 2 במקור : "רכאב י המאיוך . 10 במקור : "מדיהב 11 . " במקור : "עלאמת , " שהוא הטעירא . וראה לעיל תעודה מסי , 3 הערה 16-6 12 . 6 בדצמבר . 1862 התעודה תורגמה מתורכיה . וראה , להלן , תעודה מסי . 7

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר