א. הנהגת הקהילה

עמוד:15

הנאצלה . קודם לכן , באמצעות צו נעלה [ של הווזיר הגדול , שמטעמו הוצא מסמך זה , [ הובא ואילשו היהודי לאיסתנבול על מנת לבדוק את החשבונות שלו . הוא נחקר על ידי העדה היהודית , אך מכיוון שדרך בדיקת החשבונות לא הוסדרה כאן , הועברה [ הבדיקה ] לרב של נפת טבריה הנמצא שם . ואילו הוא , [ הנאמן הנזכר לעיל של ההקדש , [ הוחזר ונשלח לשם . מאחר שהעדה הנזכרת ניזוקה מהאדם הנזכר , נשלח ונמסר הפעם דין וחשבון מטעם הרב הראשי אשר קבע שבמשך שנתיים לא ייצא [ האיש ] מ [ העיר ] טבריה עצמה . עם תום תקופה זו , ובמשך עשרים שנה לאחר מכן , אסור עליו להגיע לנפות ירושלים הנאצלה , חברון ויפו . [ הדין וחשבון גם מציין ] שאפשר לתת לו רישיון ישיבה במקום אחר ושיש למנוע [ אותו ] מלהגיע ולנסוע למקומות הרשומים לעיל . בהסתמך על ההודעה של הרב הראשי הנזכר לעיל [ שנשלחה ] מכאן לשם , עליכם לדאוג לכך , בהתאם לאופן שנזכר ועד לתום התקופה הנזכרת , שהיהודי הנזכר , יימנע מלנסוע למקומות הנזכרים . באופן זה נרשמה הודעה ונשלחה . בחמישה עשר ברביע אל אול 257 ו . 5 מינוי עוזר לרב הראשי 5 a r נרשם באישורו של הקאדי ב 2 בשואל . 1265 י אל כבוד אדוננו [ המושל ] שלי . בשל ריבוי ענייני העדה של היהודים , שקבעו את מקום מגוריהם בירושלים הנאצלה , נוצר צורך במינוי אחד מהם לעוזר הרב [ הראשי . [ במצב זה , העדה הנזכרת הציעה (?) למסור [ את המשרה ] למרדכי נבון . כעת הוא עובד לצדו של הרב הראשי ומפקח על קופת ההכנסות וההוצאות של העדה הנזכרת . מכיוון שכך , ובעקבות בדיקה , שלח הרב הראשי המתגורר באיסתנבול תזכיר שהגיע ובו דין וחשבון בעניין היותו של הנזכר לעיל 4 במקור : "קזא . " וראה , להלן , תעודה , 134 הערה 5 . 4 במקור : "חיאחיאם באשי 7 6 . " במאי . 1841 התעודה תורגמה מתורכית . תעודה 22 1 5 באוגוסט . 1849 2 במקור י "אפנדם , " שפירושו "האדון שלי . " 3 הוא הרב בנימין מרדכי נבון המכונה גייליבון נבון . נולד בשנת תקמ"ח ונפטר בהי בטבת תרי"ב . וראה : גאון , יהודי המזרח , ב , עמי ,-451-450 גליס , מגדולי ירושלים , עמי כט-לד , בניהו , חמש שנים , עמי שיב-שיג . 4 שהיה הרב יצחק ב"ר חזקיה קובו שהתחיל את כהונתו כשלושה חודשים אדור פטירתו של הראשון לציון הרב אג"ן בכ' באייר תר '' ח . ( 1848 ) וראה : אלמאליח , הראשונים לציון , עמ' ; 206-204 פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי ; 279 גאון , יהודי המזרח , ב , עמי ; 617-615 בניהו , חמש שנים , עמי שטו-שטז ; אלעזר , הרובע היהודי , עמי ; 205-204 וינשטוק , בוני ירושלים , עמי עב-עג . 5 הוא הרב נסים יעקב בכ"ר דוד מחכמי ק ושטא הנודעים במאה הי"ט . כיהן בשנים . 1854-1841 וראה : לוי , מוסד החכם באשי , עמי ; 52 , 45 בורנשטייךמקובצקי , שרידים , עמי ; 117 לונץ , בית ועד החכמים , עמי . 209-203

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר