א. הנהגת הקהילה

עמוד:14

ייפוי הכוח הנזכר . בעניין זה הוצא צו סולטאני שלי המורה להגן ולשמור [ על זכויותיו ] בהתאם לכתב החוזה הסולטאני של הקפיטולציות . אשר על כן ציוויתי שעם קבלת הידיעה , עליכם לציית לתוכן של הצו המכובד , שיש ללכת בעקבותיו וחובה לצעוד לאורו , באופן שהוסבר ; עליכם לבצע ולפעול [ בהתאם לו ] ולהסתמך בכך על הסימן הנאצל . נרשם בשליש הראשון של חודש מחרם שנת 257 ו . 4 גירוש חרב"א מירושלים [ 3 / 325 ] לכבוד בעל המעלה , אדוני ... י ביי . [ ואילשו [? היה הנאמן על ההקדש ... של עדת היהודים המתגוררים בירושלים 5 במקור : "עהדנאמה . " על הענקת הקפיטו לציות לאוסטריה בחוזים של קארלוביץ' ( 1699 ) ופאסארוביץ' 8 ) ו 7 ו , ( ראה : אליאב , בחסות , עמי . 9-4 על הקמתה של הקונסוליה האוסטרית בירושלים וקשריה עם היישוב היהודי ראה : הנ"ל , הקונסוליה האוסטרית , עמי 0-73 ו . 1 על הקפיטולציות באופן כללי ראה : פרידמן , משטר הקאפיטולאציות , עמ' ; 62-47 גת , הישוב היהודי , עמי . 92-86 6 הכוונה לחותם הסולטאני , ה"טעירא , " המוטבע על המסמך המקורי . על הטוגרא , ראה בהרחבה אצל ! וויטק , הערות ( א , ( עמי ; 334-311 הנ"ל הערות ( ב , ( עמי . 293-267 ראה גם סקירה תמציתית מלווה בדוגמאות רבות אצל 1 עישהגול , פירמאנים , עמי . 17-11 וראה גם הסבר והדגמה מפורטים על מרכיביו השונים של חותם זה בקטלוג אשר פורסם על ידי משרד החוץ הצרפתי לרגל תערוכת Soiiman 1 e Magnifique שנתקיימה n Grand Palais בפריס ( פברואר-מאי , ( 1990 עמי . 21-20 23 7 באפריל4- במרס . 1841 התעודה תורגמה מתורכית . הרב הראשי בשנה זו היה הרב יהודה בכ"ר רפאל נבון שסיים את כהונתו בשנת תר"ב ( 1841 ) בעקבות מחלוקת עם הרב אג"ן . נפטר בשנת תר"ה . וראה עליו אצל אלמאליח , הראשונים לציון , עמי ; 181-179 פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי ; 276-275 בניהו , חמש שנים , עמ' שיא-שיב ; גאון , יהודי המזרח , ב , עמ' ; 452 וינשטוק , בוני ירושלים , א , עמי סח-סט . תעודה 1 4 השם של הנמען חסר במקור . 2 ייתכן "ואילתו . " מדובר בשיבוש של שם פרטי בעברית או בלדינו . מהדברים שלהלן ניתן להסיק שמדובר ברבינו בכר אברהם חרב"א , שהיה מעורב במאבק שהתנהל בקהילה היהודית בעיר בתחילת שנות הארבעים . מצד אחד עמדה סיעתו של הרב אברהם גאגין ומצד אחר סיעתם של הרב יהודה נבון , שהיה אז הרב הראשי , ושל חרב '' א שהיה פקיד הקהילה . ידה של הסיעה הראשונה גברה כאשר מונה הרב אגץ לרב ראשי באורח רשמי ובאשר ניתן צו מטעם השלטונות בקושטא שיש להדיח את חרב"א מתפקידו ולהרחיקו מהעיר כפי שעולה מתעודה זו . וראה פרטים רבים נוספים ומעניינים אצל בניהו , חמש שנים , עמי רמז-תכא . וראה , להלן , תעודות מסי . 66 , 65 3 במקור מופיע שם נוסף לאחר המילה 'יוקף" — ייתכן שזוהי המילה "צדיק , " שהיא תעתיק ערבי של שם העצם העברי "צדיק , " שהיה תוארו של שם ההקדש המקורי , אשר נשמט על ידי המעתיק .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר