א. הנהגת הקהילה

עמוד:13

כל אחד מהם ביקש לרשום את מה שאירע על מנת שיהא בידו מסמך . מה שנכתב נרשם כפי שאירע ב 20 בחודש רביע אל ת'אני שנת . 1249 3 השלטונות ממנים מיופה כוח לרבנים הראשיים [ 43 / 325 ] ... אל אדוננו , הקאדי של ירושלים הנאצלה ... ואל עת'מאן , המושל של ירושלים הנאצלה , ... להווי ידוע שעזריה יורדאכי , מהנתינים של מדינת אוסטריה המפוארת , הוא מיופה כוח של הרבנים הראשיים של היהודים הנמצאים בירושלים הנאצלה . הודעה מטעם השגרירות של המדינה הנזכרת הנמצאת באיסתנבול , נשלחה והגיעה [ אליי ] במטרה שיפורסם צו נאצל מטעמי הכולל אישור מחדש בנושא מינויו של האיש הנזכר למשרת מיופה הכוח . מכיוון שביצוע הדבר באופן הנזכר נמצא תואם את רצוני , כפי שביטאתיו בפקודה נעלה , פורסם ונמסר צווי הנעלה הזה המאשר את ייפוי הכוח של עזריה יורדאכי הרשום לעיל . עליכם , אדוננו [ הקאדי ] והמושל הנזכרים לעיל , [ לוודא , [ מיד עם קבלת הידיעה , שלא תיגרם התערבות או מניעה מצדו של מאן דהוא בענייני 6 8 בספטמבר . 1833 על מעורבותם של רבני ירושלים במאה הי"ח בענייני הקהילה בצפת ראה כרך המאה הי"ח , תעודה . 25 תעודה 3 1 במקור : "מולאנא . '' באימפריה העותימאנית שימש תואר זה לציון השופטים בעלי הדרגה הבכירה ביותר . במאה הי"ט , בשונה ממאות קודמות , היה בתואר זה אף כדי להצביע על חשיבותה הפוליטית , ולא רק הדתית , של העיר . וראה "iimiyye " , EP . על גלגוליו ההיסטוריים של מושג רב משמעות זה ראה ; "Mawia " , n הד , תעודות עמי , 152 הערה . 1 2 במקור : "תבעת סנדן 3 . " במקור : "וביל 4 . " במקור : "חיאחיאם באשלרי . " על הנהגת מוסד הרבנות הראשית במדינה העותימאנית , ( 1835 ) ראה אצל : לוי , מוסד החכם באשי , עמי . 56-38 על מינוי הרבנים הראשיים בירושלים ישירות מאיסתנבול והכתרתם בתואר חכם באשי החל בספטמבר , 1841 דהיינו , החל בכהונתו של הרב אברהם חיים גאגין וכן נוסח הפירמאן הראשון של מינוי זה ראה : אלמאליח , הראשונים לציון , עמ' . 347-308 וראה גם.- לונץ , בית ועד החכמים , עמ' . 217-188 תרגום מלא של צו סולטאני " ) מאמר המלך" בפי המתרגם ) המורה למנות רב ראשי לירושלים , מופיע שם , עמי . 208-203 וראה גם פלסר , הראשון לציון , עמי 130-125 י לונץ , בית ועד החכמים , עמ י . 209-186 יש לראות את ההופעה המאוחרת יחסית של מינוי ראש וראשון לקהילה היהודית כחל ק מתהליך רחב יותר שהונהג על ידי הסולטאנים העותימאנים מסוף שנות השלושים של המאה הי"ט ואילך ברחבי האימפריה . ראה לעניין זה ; דויסון , עקרון הייצוג , עמי . 108-93 על צדדים נוספים של תהליך זה ומשמעויותיו לגבי היהודים והנוצרים ראה באוסף המאמרים של בראודה ולואיס בספרם נוצרים ויהודים וראה גם מאמרו של מעוז , שינויים במעמד , עמי . 163-142 וראה דברי עיתון 'האור' בעניין רב ראשי לספרדים ולאשכנזים , שנה תשיעית , גיליון טז , מיום כ '' ה בטבת אלף תתכ"ד לחורבן , עמי נד .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר