א. הנהגת הקהילה

עמוד:12

וידיעתם והיה ממונה מטעמם על פי בחירתם והסכמתם . לאחר מכן , לפני תאריכו של מסמך זה הם פיטרו אותו ומינו במקומו את הרב חאנין בולית ממוריאה , הרב מאיר הבגדדי , הרב נאסים אל חפתי , הרב אבראם נאוולי , הרב אבראהאם המתורגמן , הרב אקוב שמעון והרב אבראם חסונה — דהיינו , שבעה אנשים — כדי שיטפלו במקומו בענייני עדת היהודים הגרים בצפת , על פי בחירתם והסכמתם וייפו את כוחם בייפוי כוח כללי לפעול כפי שימצאו לנכון . ביום תאריכו [ של מסמך זה ] בא היהודי יאסף בנתו , בא הכוח החוקי של כל אחד משבעת הרבנים מיופי הכוח הנזכרים לעיל , אשר דבר היותו מיופה כוחם בעניין שיפורט להלן הוכח כחוק על פי עדותם של הרב מורינו , בא כוח עדת היהודים בירושלים הנאצלה והמתורגמן שלו . עמם נכח יצחק הקטן היהודי הנזכר . יאסף בנתו הנזכר אישר , הודה והעיד על עצמו , כי על פי ייפוי כוחו מטעם שבעת הרבנים מיופי הכוח הנזכרים הוא התחשבן עם יצחק הקטן היהודי הנזכר לגבי כל מה שהוא גבה והוציא עבור זיכוי עדת היהודים בצפת מנההכנסות של ] ההקדשים שלהם ונכסיהם האחרים [ לפירעון חובות ] כלליים וחלקיים — מאז נעשה מיופה כוחם וער יום תאריכו של מסמך זה המצוין בתחתיתו . כן הודה כי יצחק הקטן הנזכר לא נותר חייב מכל זה ולו מטבע כסף דרהם אחד והוא זיכה את יצחק הקטן על פי ייפוי כוחו מטעם שבעת הרבנים הנזכרים מן הסכום שהוא גבה אותו והוציאו עבור עדת היהודים , מאז היותו מיופה כוחם ועד לתאריכו של מסמך זה . הפטור הוא כללי , חורץ ומכריע כל תביעה , טענה ותלונה . כמו כן , יצחק הקטן הנזכר אישר , הודה והעיד על עצמו שאין הוא זכאי לזכות כלשהי מעדת היהודים בצפת ולא מהקדשיהם והוא זיכה אותם זיכוי כללי , חוקי . כל אחד משני מיופי הכוח אישר את דברי רעהו בעניין זה והם זיכו זה את זה , אישרו זה את דברי זה והעידו על עצמם בעניין זה כולו . npnn 2 : "אל מורהלי 3 . " ניתן אולי לזהותו עם הרב הצעיר יעקב בן שמעון הנזכר אצל בן צבי , מחקרים , עמי . 259 , 258 4 ניתן לזהותו עם הרב אברהם בן חסון הנזכר שם , עמי . 259 , 258 וראה גם : בךצבי ובניהו , ספר צפת , א , עמי שסא , שפה-שפז , שצ , שצא , תיא r ב , עמי רלג , רלו-רמב , רנב , רסא . 5 ניתן אולי לזהותו עם יוסף חיים פינטו המצוין אצל בן צבי , מחקרים , עמי 127 והערה , 17 או הצעיר יוסף פינטו בעמי . 148 , 137 6 על פי אלמאליח הכינוי "מורנו" דבק בשני רבנים ממשפחת נבון : האחד הרב יונה משה נבון , שהיה הרב הראשי בשנים , 1841-1836 והשני הרב יהודה ב"ר רפאל נבון שגם הוא היה רב ראשי בשנים . 1845-1841 וראה : אלמאליח , הראשונים לציון , עמי 7 . 181-172 "דרהם" ( מונח ערבי שמוצאו מיוונית ) היה יחידת משק ל , ובעקבות זאת מטבע כסף , למן ראשית האסלאם ועד לראשית התקופה העותימאנית , וגם אז יוחד כמטבע כסף ולא זהב . ערכו השתנה בתקופות שונות ובמקומות שונים , ובדרך כלל היה קטן מן — xnrn — יחידת משקל אחרת — בשיעור של שליש . משקלו של הדרהם בסוריה במאה הי"ט היה כ 3 גרם . במאה הט"ז רווח בפי דוברי הערבית באימפריה העותימאנית השימוש בכינוי "עותימאני , " שהוא קיצור של "ררהם עות'מאני . " דוברי תורכית , ובכלל אלה הפקידות העות'מאנית בארץ ישראל , השתמשו במונח התורכי " אקציה" לציון מטבע זה . ערכם של ה"עותימאני" או ה"אקציה" היה של חצי " פארה . " וראה : כהן , כלכלה , עמי ; 53-48 וראה פרטים רבים אצל הינץ , מידות ומשקלות , עמ' ו "Dirham " , eP ; 8-

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר