א. הנהגת הקהילה

עמוד:11

הנאצלה וזאת לשונו : "להווי ידוע לכם ומובן [ לכם ] מתוך ציות והבנה , כי בתאריכו [ של מסמך זה המצוין בתחתיתו ] מינינו למיופה כוח עליכם את נושא צוונו זה , פאר עדתו מעלם דאוד חג'יג' כדי שיעסוק בענייניכם וינהל את דבריכם שמהותם הגנתכם , שלוותכם , ענייני השגשוג שלכם ורווחתכם על פי מנהגכם העתיק וחוקיכם הרווחים [ היום ] ולעתיד לבוא . זאת , מבלי ליצור חידוש מגונה [ ו [ רע ולא עניינים העומדים בניגוד לרצוננו , היות ואתם אנשים [ המאמיניםנ ב [ אל ] אחד ולא בשילוש , ואילו אנו , תכלית רצוננו [ לדאוג ל ] שלוות הנתינים , מי ייתן ויתמיד לנצח חסדו של אדון הבריות . על כן הכירו בו כמיופה כוח ממונה עליכם מטעמנו . הוא יהא בעל מעמד רם ונישא ביניכם ודבריו נשמעים באופן שיביא לרווחתכם , שגשוגכם ושלוותכם . בל יחלוק עליו מאן דהוא . אנו מודיעים למעלם דאוד הנזכר כי בתאריכו [ של מסמך זה ] מינינו אותך למיופה כוח של עדת היהודים בעיר ירושלים הנאצלה באופן המתואר הזה ועל כן נהג עמם בדרך נאותה ובכוונה נכוחה על פי מנהגיהם העתיקים ללא ערעור וללא פקפוק ולבל יתגלו מצדך פעולות הנוגדות [ זאת ] בכל צורה ואופן . ו [ אילו אתם ] היו דבקים במעשיכם ופעולותיכם , מיטיבי לב ומחשבה , ואם ירצה האל יתעלה תיווכחו כולכם ברוב הגנה , שמירה , דאגה ושלווה מצדנו לאורך [ ימים . [ בהסתמך על כך הוצאנו לכם את צוונו זה מהמועצה של דמשק הנצורה . כאשר יגיע הצו [ אליכם ] ותעמדו על תוכנו פעלו על פיו והיזהרו מלהפר אותו . דעו זאת וסמכו עליו בביטחון מלא , היזהרו [ מלפעול ] בניגוד לו . " [ נרשם ] ב 19 [ בחודש ] ג'נמאדא אל ת'אניה ] שנת . 1254 2 התחשבנות בין מיופי כוח הקהילה בצפת [ 10 / 318 ] היהודי יצחק הידוע בשם הקטן היה בא כוח עדת היהודים המתגוררים בעיר צפת . הוא טיפל בענייניהם , כגון , לקיחה ומסירה , גביית [ כספים ] והוצאתם באישורם 6 במקור : "וביל . " זהו , ככל הנראה , תפקידו של "ג'אויש היהודים" מהמאה הי"ח . הוא מונה על ידי בית הדין ותפקידו היה לקשר ולתווך בין הקהילה לרשויות . וראה ספרנו על המאה הי"ח עמי 7 . 40-38 תוארו של אומן , כלומר , מומחה במקצועו . 8 במקור : "בדעה , " כלומר , חידושים דתיים בביגוד לנהוג עד כה . 9 במקור : "אל וחד לם תיאלת . "' 10 במקור : "רעאיא . " מונח זה , שנתייחד במקורו במאה הט"ז לאיכרים מוסלמים ולא מוסלמים , נתרחב במרוצת השנים וכלל את בל מעמד הנתינים משלמי המסים באימפריה העות'מאנית בשוני מן ה"עסכרי , " שהיו המעמד השליט של אנשי הצבא לסוגיהם השונים . במאה הי"ח ניטשטשה הבחנה זו כתוצאה מתהליכי הירידה של האימפריה , מוסדותיה והחברה שלה ובשנים אלה של ראשית המאה הי"ט מתייחס המונח לנתינים כולם . על גלגוליו של המושג ראה : "Askari " , eP- ; הד , תעודות , עמ' , 49 הערה ; 4 איצקוביץ , ' אנשים , עמי . 25-23 11 במקור : 'דיואך . על שימושיו השונים של מושג זה ראה : . "Diwan " . EP ? על מועצת דמשק ראה , להלן , תעודה , 60 הערה . 29 15 12 באפריל . 1819 תעודה 1 2 במקור : "אצחאק אל צעייר . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר