פתח דבר

עמוד:3

וגם בראשית המאה הכ / מעוזו של "היישוב הישן / ' הנה הלך וגבר גם זרם של עולים שדמותם , חינוכם ותפיסת עולמם שייכו אותם ל"יישוב החדש . " המחלוקת בין שני רכיבים אלה של החברה היהודית בירושלים לא זכתה להתעניינות ולתשומת לב רבה מצדו של בית המשפט המוסלמי , שהרי זה בעיקרו עניין יהודי פנימי . עם זאת לגידולה הכמותי של הקהילה היהודית , שהפכה אותה לעדת הרוב בעיר ברבע האחרון של המאה , נמצא ביטוי ברור בארכיון בית הדין . אמנם אזכורים חלקיים ותעודות מלאות בעלי אופי משפטי — ייפויי כוח , הקדשים ורישומי בעלות על נכסים — הופיעו מדי פעם גם במאות קודמות , אך הפעם הם תופסים מקום הרבה יותר נכבד בכרכי הפרוטוקולים של בית הדין המוסלמי . כדרכנו , יכולנו להביא רק מעט מזעיר מכל אלה , ואולם , בשל חשיבותם הרבה של ההקדשים , שאופיים ציבורי , סיכמנו את הממצאים העיקריים , ובתעודות שאופיין פרטי ( ייפויי כוח , בעלויות ) הרחבנו מאוד את הערות השוליים בפרקים המתאימים ואזכרנו עשרות רבות , ואף מאות , של מראי מקום והפניות לתעודות כאלה בכרכים המקוריים . ברבע האחרון של המאה הי"ט ובראשית המאה הנוכחית ( 1909-1876 ) שלט באיסתנבול עבד אל חמיד השני . בשנות שלטונו הארוכות ניכרת מידה רבה של חזרה מן המגמות הרפורמיסטיות של התנזימאת שאפיינו את השנים הקודמות להן . תקופה זו זכתה לתיאורים ולתארים שליליים רבים הן לגבי מה שנעשה באיסתנבול הן לגבי פעולותיו של שליט זה בפרובינציות השונות של האימפריה . ואולם , במספר תחומים ניתן היה להצביע אף באותם ימים עצמם על מפעלי פיתוח , כגון הקמתה של מסילת הברזל החג'אזית שקישרה בין איסתנבול לערים הקדושות לאסלאם בחצי האי ערב ועברה בשוליה המזרחיים של ארץ ישראל . ההשראה למפעל זה מקורה במדיניות האסלאמית המודגשת של השליט , ובהקשר זה מתבלטת חשיבותה היחסית של ארץ ישראל . ואולם אין לראות בפעולות הפיתוח הכלכלי , בגידול הדמוגרפי או בהתפתחות הטכנולוגית והאדמיניסטרטיבית , שניכרו בחלקים שונים של הארץ , פרי של מדיניות מרכזית מתוכננת , אלא ביטוי להתעניינות הגוברת של מעצמות אירופה העיקריות באזור בכלל ובארץ ישראל בפרט , ובמיוחד בירושלים . לא עוד רק "ציפור אקזוטית , " לכאורה , המושכת תיירים מרחבי תבל כעיר בעלת מסורת דתית ומיסטית ארוכת שנים וביעד לעולי רגל שונים , כדברי נוסע אירופי שביקש למעט בערכה בהשוותו אותה אל Lourdes שבצרפת ; זוהי עיר שהפכה לבירת מחוז עצמאי " ) מתצרפלכ ( " ועברה תהליכי התפתחות אורבנית מואצת בהכוונתה של עירייה או , לפחות , בהסכמתה ובאישורה של זו לקיומם . ברבע האחרון של המאה הפכה ירושלים לעיר הראשונה בארץ ישראל 2 דרינגיל , אידאולוגיה ולגיטימציה , עמ' ; 8-7 , 4 גיהון , מסע , עמי . 2-1

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר