יג. חובות הקהילה היהודית להקדשים מוסלמיים

עמוד:244

210 לקיחת הלוואה בריבית מהקדש מ ; 32 / 23 סיבים ] הנכבד השיח עבר אללה אל דאודי משרתי כיפת הסלע מונה לאחראי לסדר ולנקיון במסגד התחתון שבמסגד אל אקצא . את משכורתו , 22 מטבעות כסף מצריות , קיבל מהריבית שנגבתה מכספי הקדש ציבורי מוסלמי שניתנו בהלוואה ליהודים . נרשם ב 22 בחודש שואל שנת . 1164 וו 2 פרעון חוב להקדשים [ 73-72 / 2661 במושב בית הדין של השריעה הנאצלה הופיע הסייד ח'ליל אפנדי בן המנוח הסייד ג'וד אללה אפנדי ע'דבה ראש הקוראים לתפילה י במסגד אל אקצא הנאצל והנאמן הממונה על הקדש המנוח נ [ ... באקי זאדה ונכסי ההקדש של המנוח [ ... ] עבד אל ע'ני אפנדי . עמו נכח הרב מרכאדה , הפרנס והמתורגמן של עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה ומיופה כוחם . הסייד ח'ליל הנזכר , ראש הקוראים לתפילה והנאמן הממונה על שני ההקדשים הנזכרים , קיבל ולקח , בנוכחות בנו הסייד פתח אללה , שראה את כל זאת ואישר זאת [ בערותו , [ מידי מיופה הכוח של עדת היהודים הנזכרים והמתורגמן שלהם מרכאדה הנזכר את אשר היה בעבר בחובת מוח'אס בן שמואל פרנס עדת היהודים הספרדים ובחובת נכסי הקדש היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה לזכות שני ההקדשים הנזכרים על פי כתב בי ז ין חוקי מתאריך ראשית חודש שעבאן שנת 128 ל , דהיינו , סכום ששיעורו 240 גרוש עדדי . מתוך סכום זה [ לזכות ] הקדש באקי זאדה [ מגיע ] 190 גרוש עדדי ולהקדש עבד אל ע'ני אפנדי 40 גרוש עדדי ומחיר אריג בצבע זית 24 גרוש עדדי . הסייד ח'ליל הנזכר , ראש הקוראים לתפילה והנאמן הממונה על שני ההקדשים הנזכרים , קיבל באורח חוקי ולקח בידו מידי מיופה הכוח הנוכחי של עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה ומידי הפרנס והמתורגמן שלהם מרכאדה הנזכר את אשר היה בחובתם , בחובת היהודים הספרדים שלהם ובחובת נכסי ההקדש שלהם . [ זאת [ , על פי הודאתו בדבר קבלת כל זאת בנוכחות בנו פתח אללה הנזכר . הסייד ח'ליל , ראש [ הקוראים לתפילה ] הנזכר , קיבל ולקח באורח בר תוקף וחוקי סכום זה הרשום בשלמותו ובמלואו מידי היהודים הנזכרים כרי לקנות בו נכסי דלא ניידי בירושלים הנאצלה ולעשותם להקדש במקום זאת בהתאם לתנאי [ ההקדשים , [ בהתאם לכך זוכתה חבותם של היהודים הספרדים הנזכרים , תעודה 210 ו במקור : "וו'אדם . 13 2 בספטמבר . 1751 תעודה י 21 1 במקור : 'ראיס אל מאד'ניך . 21 2 ביולי . 1716

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר