יג. חובות הקהילה היהודית להקדשים מוסלמיים

עמוד:241

206 פרעון חוב להקדש המילוי [ 31 / 202 ] [ ב ] מושב בית הדין של השריעה [ ... ] בפני [ ... ] השופט של השריעה המולא והסייד מחמוד אפנדי , אשר כתב ידו הנכבד מופיע בראש [ המסמך ] הדומה לזה , לנצח תהי רוממותו , [ קרו הדברים הבאים [ : השיח' מחמד אל ג'וזי , הנאמן הממונה הנוכחי על הקדש אל מולויהי בירושלים הנאצלה , תבע את אצלאן היהודי פרנס עדת היהודים האשכנזים הנוכח עמו במושב בית הדין . בתביעתו נגדו אמר , כי בשנת 2 1097 היו עדת היהודים האשכנזים ופרנסיה חייבים לשיח' עבד אל חלים אל בזוזינ [? הנאמן הממונה הקודם סכום ששיעורו 104 גרוש עדדי על פי כתב בי דין חוקי שנותר [ בידם , [ וכי הסכום נותר לזכות ההקדש בחובת היהודים האשכנזים . הוא דרש סכום זה ממנו ו [ ביקש ] למסור אותו לו . [ הקאדי ] שאל אותו על כך והנתבע הודה , כי הסכום היה בחובת הפרנסים הקודמים של עדת היהודים האשכנזים וציין , כי יעקוב הפרנס הקודם שילם את הסכום כולו לעלי אפנדי הנאמן הממונה על ההקדש . [ אצלאן ] הציג כתב בי דין חוקי הקודם לתאריבו [ של מסמך זה ] מטעם [ ... ] אחמד אפנדי קדרי זאדה , גם הוא הקאדי של ירושלים הנאצלה . [ כתב בית הדין ] הוקרא בפני הנתבע ובתוכנו נמצא שיעקוב האשכנזי הפרנס הקודם שילם את הסכום כולו לעלי אפנדי הנאמן הממונה הקודם ] . כתב בית הדין ] הוקרא בפניו [ של השיח מחמד , אךן הוא הכחיש את תוכנו . אז העידו הסייד פדל אללה אפנדי אל דג'אני והשיח' מצטפא אל בדירי על תוקף תוכנו , כי כתב בית הדין של השריעה יצא מטעם השופט [ שכתב ] אותו והוא בר תוקף . בעדותם לא נתגלה פגם חוקי , ולבן עדותם בעניין זה התקבלה כחוק . מאחר שהעניין שלשמו הוצגה הראיה החוקית התאמת באורח חוקי בפני השופט של השריעה , הודיע pixpnj לתובע , כי היות שהתאמת כחוק שיעקוב הפרנס הקודם שילם את כספי ההקדש שהיו בעבר בחובת הפרנסים הקודמים לעלי אפנדי הנאמן הממונה הקודם , הרי שאין לו או להקדש [ הזכות ] להתנגד לנתבע או לעדת היהודים האשכנזים והוא אסר עליו כחוק להתנכל להם בשל עניין זה . [ הדבר ] נרשם בסוף [ חודש ] צפר שנת 15 ו ו . נ תעודה 206 ו על המדרסה אל מולויה ראה לעיל , תעודה , 60 הערה 28 . 3 בנובמבר 685 ו6- ו בנובמבר . 1686 14 ביולי . 1703 וראה פרעון חובות נוספים של הקהילה היהודית להקדשים בתעודות 167 / 201 ( אצלאן פרנס האשכנזים החזיר חוב של 84 גרוש להקדש שיחיי אפנדי 237 / 202 ;( ( במסגרת חישוב הכנסות והוצאות של הנאמן הממונה על הקדש חידאורדי והקדש אל טואשי צוין פרעון חוב של העדה הספרדית בסך 400 זולטה 370 / 202 ;( ( תביעה של הנאמן הממונה על הקרש אל ידם [?] נגד חיים הפרנס הספרדי על חוב של 48 גרוש . חיים הפרנס הוכיח שסכום זה נפרע על ידי הארון הפרנס שקדם לו 376 / 202 ;( ( הקאדי אסר על הנאמן הממונה על הקדש אל ידםני ] להתנכל לחיים הפרנס הספרדי בשל תביעתו לחוב של 48 גרוש אשר הפרנס חיים הוכיח כי הם נפרעו 20 / 223 ;( ( יאקוב פרנס הספרדים פרע לשני האחים אל ראודי הנאמנים הממונים על הקרש שיחיי אפנדי סך של 110 גרוש עדדי שהיה הסכום האחרון במסגרת הסדר חלוקת החובות שלהם 26 / 221 ;( ( שועא ויאקוב פרנסי הספרדים פרעו 35 זולטה להקדש אל חרירי 209 / 227 ;( ( יאקוב הפרנס פרע 500 גרוש עדדי מתוך חוב של 1 , 000 לאל דגיאני הנאמן הממונה על הקדש אל רואק אל מנצורי ;( וג 247 / 2 ( אל דאודי , הנאמן הממונה על ההקדשים אל סחיא [>] ועלי חיוגיה , אישר כי קיבל מיאקוב פרנס הספרדים סך של 00 ו זולטה ונותרו לזכותו 200 זולטה נוספים 335 / 235 ;( ( הרב מאיר , הרב יאסף , הרב אברהאם והרב [ א ] ליא האחראים על הקדש היהודים הספרדים שילמו לנאמן הממונה על הקדש אל מבארכ 150 זולטה מסך חוב של 370 זולטה 59 / 246 ;( ( חוב של

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר