יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:214

הואיל ובמקורם הם היו נתיני אוסטריה שלח [ אלינו ] ראש הנסיכים הנרצרים המפוארים העומד בראש האימפריה של רומא פטיציה [ כדלהלן . [ חלק מן היהודים אשר בארצו השיגו ואספו 30 , 000 גרוש מתוך רחמים על מצבם וכדי להגיש להם סיוע . בסכום זה אפשר להשביע את רצונם של כל המלווים להם ולפייס אותם , לבטל את המשכון ולשחרר אותם מן החובות שהם חבים בדרך של פטור כללי ופירסום כתב בי דין חוקי [ לעניין זה . [ דה וירלנג [ שהוא ] נציגו של פאר הנסיכים הנוצרים ה אימפראטור של רומא , הגר באורח זמני באיסתנבול המאושרת , פנה וביקש מן המדינה הנעלה [ כי יפורסם ] פרמאן שעניינו נעלה . בהסתמך על יחסי השלום ההדדיים והידידות [ השוררים בינינו ] הוריתי לפרסם פרמאן נאצל [ כמבוקש . [ כאשר יגיע [ אלין ] הצו שעניינו נעלה , אשר נתפרסם מטעמנו , במושב נכבד של בית הדין של השריעה [ שיתכנס בירושלים ] בנוכחות קארלוס תומא , שהוא המתורגמן של אוסטריה , ומתוך ציות ל [ צו זה ] יש לקרוא אותו בנוכחותם של כל המלווים . * מתוך ציות לצו הנעלה יש לרשום את תשובותיהם של כולם בפנקס הנושא חתימה וחותמת [ של הקאדי , [ באומרם את הדברים [ הבאים : [ "אם יגיעו [ לידינו ] 30 , 000 יוסף פק דירלינג ציר אוסטריה בקושטא בפשרה זו ראה : בניהו , קהל אשכנזים , עמי קנה-קנו . על פעילותו של ועד פקידי קושטא באירגון הקהילה האשכנזית לשם חיסול חובה ושיקומה בעזרת קהילות אשכנז בגולה ראה שם , עמ קנט-קסב . 5 במקור.- "דאיך . כדרך כלל המונח הרווח בפרשה זו הוא המונח הערבי "אצחאב אל דיץ , " שפירושו המילולי : בעלי החובות . קרע בתעודה , מופיעות רק האותיות הראשונות " רו ... " במקור : -קפו כתח'דאסי , ' כלומר נציגו בשער [ ארמץ הסולטאן ] שבאיסתנבול . זה היה תוארו של נציג מושל או פקיד בכיר עותימאני אחר , אשר לשירותיו נמצא של דרך נציג קבע מטעמו הרחק ליד מרכז מן הבירה השלט ^ ונזקק . על פעילותה של קהילת אוסטריה ועל מעורבותו של תעודה מס 80 ו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר