יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:213

התאמת כחוק , [ כן הופיעו ] [ ... ] הסייד פח'ר אל דין אפנדי הממונה על הצאצאים הנאצלים של הנביא בירושלים הנאצלה , [ ... ] צנע אללה אפנדי אל דירי , [ ... ] הסייד קאסם בי ג המתורגמן , הדואג' אחמד המביא הראשי [ לבית הדין [ ... ] , [ פדל אל דין אע'א , [ ... ] השיח ' עבד אל רזאק אל עסלי , השיח' עלי בן השיח' עבד אללה אל לטפי , השיח' עבד אללה שכי מכי , השיח' עבד אל קדים אבן טוקאן , החאג' מוסא אל הארוש , השיח' אחמד בן השיח' כמאל , אחיו השיח' מחמד , הסייד חסין אבן בדר אל דין קמיע , עבד אללה סמום , הסייד כמאל אל דקאק , שמס אל דין אל ענבוסי , הסייד אבראהים בן הסייד פח'ר [ אל דין , [ החאג' עבד אל קאדם אל מחרום , עביר אבן ח'לף סוחר הפנינים והחאג' מראד הצורף , שהם הנושים של עדת היהודים האשכנזים המתגוררים בירושלים הנאצלה . [ עמם באו ] שאר הנושים של עדת היהודים האשכנזים [ וזאת [ , בנוכחות קבוצה של רבנים ויהודים אשכנזים . הנושים הנזכרים העידו על עצמם , כשהם בריאים ושלמים מתוך ציות ובחירה מבלי שיבריחו אותם לעשות כן או יכפו [ זאת עליהם , [ ביודעם את משמעותה של עדות זו ואת אשר מתחייב ממנה כלפיהם כחוק , כי הם נתנו לעדת היהודים האשכנזים ארכה לפרעון חובותיהם , [ החובות ] אשר לזכותם בחובת עדת היהודים האשכנזים , עד חלוף ארבע שנים מיום תאריכו [ של מסמך זה , [ בתנאי שבעוד שישה חודשים מיום תאריכו [ של מסמך זה ] ישלמו להם רבע מהחובות אשר בחובתם לזכות הנושים ואת שלושת הרבעים הנותרים מחובם [ ישלמו ] בכל שנה רבע במשך שלוש שנים . הנושים קיבלו והסכימו לקחת את חובותיהם בארבעה תשלומים : לאחר שישה חודשים רבע [ מהסכום ] ולאחר מכן רבע מהחובות בכל שנה כפי שהוסבר לעיל . [ כן הסכימו ] שאם היהודים הנזכרים לא ישלמו רבע מהחובות לאחר שישה חודשים הרי שלא תינתן להם ארכה , ואם יתאחר [ מועד ] הפרעון לאחר ששת החודשים הרי שלא [ יסכימו ] לקבל את חובותיהם אלא בתשלום אחד . היהודים האשכנזים הסכימו , הביעו את שביעות רצונם והתחייבו על בך באורח חוקי . [ הדבר ] נרשם בשליש השני של [ חודש ] צפר שנת 127 ו . 80 ו יהודי אוסטריה ומעורבות ממשלתם בפרעון חובות האשכנזים [ 610 / 221 ] היהודים הידועים בכינוי "עדת האשכנזים , " שהם מבין היהודים של אוסטריה המתגוררים בירושלים הנאצלה מזה זמן רב , לקחו על עצמם כמות מסוימת של חובות . הם מישבנו [ בתמורה לכך ] נכסים 2 בעלי חשיבות הנמצאים ברשותם . החובות שלהם יחד עם הריבית שעליהם גדלו והלכו משנה לשנה , ובשל כך לא יכלו עוד לפרוע אותם . תעודה 80 ו ו במקור : סכנאג 2 . "' מילולית : "מקומות נ על גילגולי דוובות הקהילה היהודית לקאסם בי ולצאצאיו ראה עמי 4 . 219-226 ראה לעיל , תעודות 29 ו , 2 ג , 1 גגו ו 177 ולהלן , תעודה 6 s . 217 ו25- בפברואר . 1715

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר