יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:199

שווים לארבע שנים שראשיתן שנת 1139 וסופן שנת , 1 142 בחישוב של 70 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי לכל שנה . החלוקה לארבע שנים היתה [ בסך ] 280 [ מטבעות ] זהב , ושארית החלוקה הנזכרת לשנים [ כלומר , שארית ] הסכום הנזכר 224 [ מטבעות ] זהב [ גם כן ] מחולקים *[ ... ] שנת תאריכו [ של מסמך זה ] ועד גמר הסכום הנזכר 70 [ מטבעות ] זהב לשנה . [ כן ציין [ , כי הם שילמו לו זאת מראש וכי הסכום שלו הנזכר חולק והוא הסכים לחלוקה במשך עשר שנים מתחילת התאריך הנזכר . [ הסייד עמר ] לא אישר את דבריו באשר לחלוקת כספו הנזכר והוא הכחיש זאת . השופט של השריעה ביקש מיאקוב ושועא האחראים על עדת היהודים ראיה שתוכיח עבורם כי הסייד עמר הסכים לחלוקה הנזכרת . הם הביאו לעדות את [ ... ] תאג' אל דין אפנדי אבו אל סעוד אפנדי ואת עבד אללה צ'לבי בן סמום . הם העידו , כי הסייד עמר קיבל את הסכום הנזכר [ .., ] ג חלוקה לכל שנה 70 [ מטבעות ] זהב וכי הוא הסכים לחלוקה . השופט של השריעה קיבל את עדותם באורח חוקי , ואז הודיע השופט של השריעה באורח חוקי לסייד עמר התובע הנזכר , כי היות שהתאמת בפניו על פי ראיה חוקית שהוא הסכים לחלוקה וקיבל מהסכום שלו הנזכר מראש *[ ... ] הרי שאין הוא זכאי לדרוש / .. j שנותר לזכותו n » הסכום הנזכר ולאחר מכן יקבל את החלוקה לשנים הבאות , והוא אסר עליו באורח חוקי להתנגד ליאקוב הנזכר או לרב שועא הנזכר . [ הדבר ] נרשם בסוף חודש מחרם שנת . 1143 167 הרב מכחיש טענת קצין בדבר חוב [ 3 / 224 ] יום שני 15 ב [ חודש ] צפר [ שנת . [ 1141 י החאג' עלי אבן צפר , מפקד יחידת היניצ'רים , תבע את הרב אבראהאם היהודי . בתביעתו נגדו אמר , כי שמונה שנים לפני תאריכו [ של מסמך זה ] מסר לו שטר חוב ג של 400 זולטה כדי שימסור לו בקהיר הנצורה [ סכום ] דומה לו , שקיבל אותו מנאתאן היהודי . הוא הלך עם שטר החוב לנאתאן הנזכר , אך לא שילם לו זאת . הוא חזר עם המסמך ועם מכתבו של נאתאן אל הרב הנזכר . אז שילם לו הרב 60 זולטה ונשארו לזכותו 360 זולטה * . [ החאג' עלי ] דרש זאת ממנו וביקש לשאול אותו בעניין זה . [ הרב אבראהאם ] נשאל והכחיש את העניין כולו . 2 מיום 29 באוגוסט 726 ו ועד 16 ביולי 3 . 1730 מלה לא ברורה . 15 4 באוגוסט . 1730 וראה לעיל , תעודה . 162 4 במקור נכתב "זלטה . " וראה תעודות 115 / 215 ( חדיר בן ברכאת תבע את שמואל הפרנס הקודם של הספרדים על חוב של 600 גרוש . שמואל הכחיש את החוב והתביעה נדחתה 83 / 202 ;( ( חוב בסך 500 גרוש אסרי של חיים הפרנס הספרדי לחסין אעיא אל סיקלי מפקד הסיפאהים . ( תעודה 20 1 1 67 בספטמבר 2 . 1728 במקור : "בלוב באשי 3 . " במקור : "פולצה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר