יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:183

מיופה הכוח החוקי מטעם אשתו ג בת החאג' שעבאן המתאסלם ומטעם אמה כרימה בת * אשת החאג' שעבאן , שתי יורשותיו , אשר ייפוי כוחו מטעמן לכל ענייניהן התאמת על פי רישום קודם של בית הדין ובהתאם לאישור שנתנו הנתבעים [ שלהלן ] בעניין ייפוי הכוח . בנוסח תביעתם נגד מוח'אס בן איסאק ושועא בן שמואל , שני פרנסי היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה , הנוכחים עמם במושב בית הדין של השריעה הנאצלה אמרו , כי היהודים הנזכרים וההקדש שלהם חייבים לחאג' עלי אל ג'שתי סכום ששיעורו , 200 ו זולטה . הוא דרש מהם מתוך סכום זה 425 זולטה . [ כן הם חייבים ] לעלי בשה אל טויל הנזכר סכום ששיעורו 140 [ מטבעות ] זהב טרלי , לחאג' סלימאן הנזכר 860 גרוש אסרי ולשתי מייפות הכוח של עת'מאן בשה את אשר הוריש המוריש שלהן החאג' שעבאן המתאסלם , [ דהיינו , [ סכום ששיעורו 200 גרוש אסרי . [ הם המשיכו וטענו ] כי הם שילמו לשועא ומוח'אס את כל הסכום הנזכר כדי שיוציאוהו על ההקדש שלהם והסכום נמצא בחובת ההקדש שלהם . מוח'אס הנזכר נהיה פרנס יחד עם שועא . הם דרשו מהם את כל הסכום הנזכר מההקדש שלהם וביקשו לשאול אותם על אודות העניין . [ הקאדי ] שאל אותם ומוח'אס ושועא הפרנסים הנזכרים לעיל הודו , כי כל הסכום המצוין לזכות האנשים הנזכרים לעיל אחד לאחד , כל הסכום הנזכר נמצא בחובת הקדש היהודים הנזכרים , וכי מוח'אס ושועא הפרנסים על היהודים הנזכרים לוו אותו מהתובעים המכרים לעיל והוציאו אותו על ההקדש שלהם . כל הסכום הנזכר נמצא בחובת ההקדש שלהם לזכות התובעים הנזכרים כפי שהוסבר לעיל . התובעים הנזכרים לעיל ביקשו ממולאנא השופט הנזכר של השריעה לחייב את מוח'אס ושועא הפרנסים הנזכרים בסכום הגזבר לעיל לזכות בל אחד מהם בהתאם לפירוט המבואר [ לעיל . [ אז ציווה עליהם מולאנא השופט הנזכר של השריעה וחייב את הפרנסים באורח חוקי לשלם את כל הסכום לכל אחד מהם כפי שמצוין לעיל בהתאם להוראתם בעניין זה באורח חוקי . [ הדבר ] נרשם ב 12 ב [ חודש ] רביע אל ת'אני שנת 134 ו . 152 פרעון חל ק מחוב וצבירת ריבית [ 508 / 217 ] בפני מולאנא [ ... ] פיד אללה סגן [ הקאדי ] בעיר ירושלים הנאצלה [ ... ] מוסא ושועה , לשעבר פרנסי עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים , היו חייבים לתפארת [ ... ] החאג' מחמד אע'א בן המנוח החאג' צאלח הנדיה זאדה הזעים י בירושלים 3 השם לא מצ ^ ן במקור . 30 5 בינואר . 1722 וראה תעודה 24 / 215 ( תביעה של דואג' יוסף בן חאג' יעקוב נגד שמואל הפרנס על חוב של 60 זולטה והודאה של הפרנס . ( 4 ראה תעודות 60 / 215 ( תביעה של עלי נגד שועא הנזכר לעיל על חוב של הקדש העדה בסך 200 זולטה . שועא הודה וציין בנוכחות הרב חנון , מוחיאס ורבנים נוספים , בי הוציא את הסכום הזה על צורכי היהודים 117 / 215 ;( ( תביעה של עלי נגר מוסא הפרנס על חוב בסך 407 זולטה . הנתבע הודה וחויב . ( תעודה 52 ו ו קצין צבא בעל זעאמת . ' וראה לעיל , תעודה , 143 הערה E

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר