יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:177

לאחר מכן נפטר נור אללה , אחר כך יוסף ואחר כך צפיה , וירושתם 4 עברה לאמם חאמדה ולאחיהם אמנה וח'ליל המכרים . חלקן של חאמדה ובתה אמנה הוא בשיעור של 1 , 000 גרוש , ושני שטרי חוב בכתב היהודים נרשמו על הסכום הנזכר . ח'ליל הבן הנזכר מסר את שני שטרי החוב לרב אברהאם בעיר איסתנבול 5 וקיבל אח חלקו . הוא דרש משניהם [ משני הפרנסים ] את חלקן של מייפות הכוח וביקש לשאול אותם על אודות העניין . הם נשאלו והכחישו את העניין כולו . אז ביקש [ הקאדי ] מהתובע הנזכר ראיה חוקית שתעיד לזכותו על פי תביעתו . [ התובע ] ביקש ארכה כדי להביא ראיה . הוא קיבל ארכה של שלושה ימים ולאחר מכן בא [ לבית הדין ] וציין שאין לו ראיה בעניין זה וקצרה ידו מלהציג הוכחה . הוא לא ביקש את שבועתם [ של הפרנסים ] על כך . אז הודיע מולאנא השופט הנזכר של השריעה לתובע הנזכר , כי הואיל והוא לא אימת את תביעתו באורח חוקי וקצרה ידו מלהציג הוכחה והוא לא ביקש את שבועתם על כך הרי שאין הוא זכאי להתנגד לנתבעים או להקדש שלהם בשל כך , והוא אסר באורח חוקי עליו ועל מייפות כוחו להתנגד לנתבע בשל כך . [ הדבר נרשם בשליש האחרון של חודש ג'מאדא אל אאח'תה ] שנת ' . [ 1127 143 תביעתו של קצין מסתיימת בפשרה [ 177 / 213 ] בפני מולאנא [ ... ] מצטפא אפנדי . מחמד אע'א בן המנוח מראד אע'א ה '' זעים י בירושלים הנאצלה תבע את שמואל בן יאסף , פרנס עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה . בנוסח תביעתו נגדו אמר , בי הקדש היהודים הנזכרים חייב לו סכום ששיעורו 42 גרוש אסדי שעברו אליו בירושה מאביו . הוא דרש זאת ממנו וביקש לשאול אותו על אודות העניין . [ הקאדי ] שאל את שמואל והוא הודה בסכום , אולם ציין בי סבתון הפרנס הקודם שילם את הסכום הנזכר לתפארת הנכבדים מחמד אע'א , לשעבר המושל 2 בירושלים הנאצלה , שהוא בעלה של אם התובע הנזכר , שכן , התובע ייפה את כוחו לגבות זאת . התובע לא אישר את דבריו שהוא 4 מילולית : ירושתו 5 . ' במקור : 'אמלאם בול . וראה לעיל , תעודה , 140 הערה . 3 ייתכן שזהו הרב אברהם רוזאנס או הרב אברהם קמחי מרבניה החשובים של הקהילה היהודית באיסתנבול , תודתנו נתונה לירק בךנאה על שהפנה את תשומת לבנו לק . 6 ג 2 ביוני2- ביולי . 1715 וראה להלן , תעודה , 144 הערה . 2 וראה גם תעודות 5 ו 5 / 2 ג 1 ( פתח אל דין המביא הראשי לבית הדין תבע את מיחיאס הפרנס על חוב של 100 מטבעות זהב . הנתבע הכחיש את טענתו 107 / 224 , ( ( מצטפא אבן מחמד פאתחן [? תבע את יאקוב הפרנס הספרדי על שארית חוב בסך S 4 גרוש . הפרנס הכחיש את . ( nvnnn תעודד ; ג 4 ו 1 תוארו של קצין המחזיק באחוזה פיאודאלית מסוג זעאמת שהכנסתה בין 20 , 000 ל 00 , 000 ו מטבעות אקציה . זעאמת היתה אחת מצורות החזקת הקרקע והחכרת המסים : אוצר המדינה החכיר את ההכנסות ממסי הקרקע של שטח ( לעתים כפר אחד , לעתים יותר מאחד ) למי שהתחייב בתמורה להעמיד את עצמו ועמו עוד כמה אנשי צבא לרשות הסולטאן , אם ייקרא לדגל . אחחות קטנות יותר , שהכנסתן השנתית נאמדה ב 20 , 000 אקציה ומטה , נקראו בשם תימאר "Ze ' amet " , El . nn ^ . " 2 במקור : מתסלם .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר