יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:174

עדת היהודים הספרדים הנזכרים , הנוכח עמו במושב בית הדין , סכום ששיעורו 250 גרוש עדדי שהיו בחובת הפרנסים הנזכרים ובחובת ההקדש שלהם לזכות הקטין הנזכר . [ הוא קיבל ] בתמורה לסכום 2 זה שני קנטארג וחצי של סבון על פי מידת המשקל של ירושלים 4 והוא קיבל זאת . האפוטרופוס הנזכר העיד על עצמו , כי בחובת היהודים הנזכרים ולזכות הקטין לא נותר מהסכום הנזכר לעיל אפילו [ מטבע ] דרהם אחד . [ אלה הם ] אישור והוראה בני תוקף , חוקיים , מאושרים כחוק ומקובלים על מוח'אס הנזכר . בכך זוכתה באורח חוקי חבותו של מוח'אס הפרנס הנזכר וחבותם של פרנסי היהודים לקטין הנזכר . [ הדבר ] נרשם ב 25 ב [ חודש ] ג'מאדא אל אולנא ] שנת 27 ו ו . 140 פרעון חוב בירושלים ובאיסתנבול [ 394 / 209 ] בפני [ ... ] חסן אפנדי אשר כתב ידו הנכבד מופיע בראשו [ של המסמך הדומה לזה , [ לנצח תהי רוממותו . ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיע במושב בית הדין של השריעה הנאצלה מצטפא בן החאג' מוסא אל רצאץ כמייצג את עצמו וכמיופה הכוח החוקי של אביו החאג' מוסא אבן מצטפא אל רצאץ . ייפוי כוחו מטעמו לשאר העניינים שיוזכרו להלן התאמת באורח חוקי על פי עדות הסייד חסן אל ג'אעוני ועבד אל לטיף בן החאג' מוסא הנזכר . מצטפא הנזכר אישר והודה כמייצג את עצמו וכמיופה הכוח של אביו הנזכר , כשהוא בריא ושלם , כלי לאלצו לעשות כן או להכריחנו , [ וביודעו את משמעות האישור ואת המוטל עליו ועל מייפה כוחו בשל כך כחוק , כי הוא ומייפה כוחו של אביו הנזכר קיבלו מהרב אברהים בן דאויד וממוח'אס בן שמואל , פרנס עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים 2 מילולית : "מחיר 3 . " מידת משקל של 100 רוטל , שהם כ 300 ק ג לערך . על קשיים בקביעת משקלות אלה בערכים של ימינו ראה : כהן , כלכלה , עמי 4 . 130-129 במקור : "באל חן אל קדסי . ראה לעניין זה שם , עמ' 130-129 ומראי מקום נוספים שם . 29 5 במאי . 1715 וראה תעודות 162 / 205 ( חוב משותף של הנוצרים הארמנים ועדת הספרדים לקטינים יתומי עבד אללה קמיע הנזכר לעיל בסך 1 , 352 גרוש 107 / 207 ,- ( ( חוב בסך 330 גרוש של העדה הספרדית לעזבונו של מחמד בן עבד אללה קמיע . ( וראה נם חובות שלא ברור לאיזו קהילה הם שייכים בתעודות 38 / 260 ( יורשיו של סלימאן בי בן אחמד אעיא מפקד הסיפאהים אישרו כי קיבלו מידי מיופה הכוח של היהודים סך של 500 גרוש שהם שארית החוב שנותרה לקהילה לזכות מורישם מתוך הסכם חלוקת החובות 24-23 / 267 ;( ( במסגרת כינוס נכסיו של הקטין מחמד בן חיליל טוטיח שנפטר צוין חוב הקדש היהודים בסך , 666 ו זולטה וכן יתרת ריביתבסך 9 זולטה 29 / 267 ;( ( במסגרת כינוס נכסיו של חמוד אל קפאסחינ [? צוין חוב הקדש היהודים בסך 400 זולטה שנשא ריבית של 40 זולטה לשנה / 267 ;( גג34- ( במסגרת כינוס נכסיה של הקטינה מרים בת המנוח חאגי עבד אללה אל חלאק צוין חוב הקדש היהודים בסך 233 זולטה שהגיעו אליה בירושה מאביה 100 / 271 ;( ( במסגרת הסדר חלוקת ירושתו של אחמד בשה בן רואג' מחמד אל עש צוין חוב של הקדש היהודים בסך 728 זולטה 51 / 271 ;( ( במסגרת כינוס עזבונו של הקטין חיליל אבן סעד אל פרזאן ^ צוין חלקו בירושת אביו , דהיינו 1 , 139 זולטה שבחובת הקדש היהודים . סכום זה נכלל במסגרת הסדר חלוקת החובות 99 / 275 ;( ( במסגרת התחשבנות של אפוטרופוס על כספו של הקטין חיליל אבן חיליל אל עיזראוינ [? צוינה הריבית על חוב היהודים בסך 40 זולטה לשנה אחת . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר