תוכן עניינים

עמוד:ט

י . מסים והיטלים שונים . 1 138 מסים והיטלים שונים . 2 138 תלונות על היטלים בלתי חוקיים 145 חלק שני : חובות הקהילה יא . חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים . 1 153 חובות הקהילה הספרדית והאשכנזית 153 . 2 חובות הקהילה האשכנזית . 3 206 חובות הקראים . 4 219 חובות הקהילה היהודית בחברון . 5 221 חובות הקהילה היהודית בצפת 225 יב . חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית הדין וליורשיו 226 .. .. יג . חובות הקהילה היהודית להקדשים מוסלמיים 240 יד . חובות בין הקהילה היהודית לבניה 246 טו . תרומות 252 חלק שלישי : היהודי והעולם הסובב אותו טז . המרת דת 263 יז . היהודי כשם גנאי 272 יח . התנכלויות ליהודים מחוץ לקהילה ובתוכה 273 יט . אלימות פיזית ומילולית 276 כ . פגיעות גוף חמורות בעקבות מכות 284 כא . עבירות מוסר . 1 288 כבודה של אישה . 2 288 שתית יין 291 כב . גניבות , גזילות ואבירות 293 כג . מוות 306 כד . משוגעים : בידוד ומאסר 318 חלק רביעי : פעילות כלכלית : מקצועות , עיסקאות , נכסים כה . מקצועות . 1 323 רופאים , מנתחים ומרפאות עיניים . 2 323 טווי משי וסוחריו . 3 331 מתווכים 336

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר