פתח דבר

עמוד:9

שונים בתולדות ישראל וארצו מאמצע המאה התשיעית לפני הספירה ואילך , ובכך משתפרות ראייתנו את האירועים המדיניים והבנתנו את הנסיבות הקשורות אליהם . קצן של ממלכות ישראל ויהודה היה מלווה חורבן יישובים וחבלי ארץ נרחבים וכן פגיעה — כמותית ואיכותית — באוכלוסיהן מחמת המלחמות ומדיניות ההגליה שנקטו מלכי אשור ובבל . לאחר חורבן כל ממלכה באה "תקופת אופל" בידיעותינו את תולדות האזור שבו התקיימה ועל תושביו . וכך , בעצם , כמעט נפסקות ידיעותינו על תולדות שומרון וצפון הארץ למן סוף המאה השמינית לפני הספירה ועל יהודה ודרום הארץ למן חורבן ירושלים 586 ) לפני הספירה , ( ואין הן מתחדשות אלא עם ראשיתו של שלטון פרס בארץ 538 ) לפני הספירה . ( גם בתקופה זו , שבה נכללה ארץ ישראל באימפריה הענקית שהשתרעה "מהודו ועד כוש , " ההיסטוריה המדינית של הארץ ידועה בקווים כלליים בלבד . מבחינת תולדות ישראל היו הדורות הראשונים לשלטון פרס תקופת שיבת ציון , שבה השתקם היישוב היהודי ב"יהוד מדינתא" ונבנה הבית השני . המידע שבמקרא על תולדות הארץ בתקופה זו מתמקד בעיקר בהיסטוריה הרוחנית דתית של העדה היהודית — על קבוצותיה השונות — ועל יחסיה עם שכניה , בעיקר בשומרון . בהיסטוריה זו ניכרים ניצניהן של תופעות המאפיינות את תולדות הבית השני . ישראל אפעל

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר