פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר בכרך זה מתוארות תולדות הארץ משלהי המאה השלוש עשרה עד שנת 332 לפני הספירה . מחציתה הראשונה של התקופה עומדת בסימן נסיגתן של המעצמות חת ומצרים מסוריה וארץ ישראל , לאחר ששלטו בהן מאות שנים , ובהיאחזותם של עמים שזה מקרוב באו לאזור — בהם הארמים , בני ישראל , "גויי הים , " אדום , מואב ובני עמון — תוך שמערכות ארגונם מתפתחות ממסגרות שבטיות ואזוריות לממלכות לאומיות . המחצית השנייה של התקופה מאופיינת על ידי קיומן של אימפריות המזרח הקדום — אשור , בבל ופרס , בזו אחר זו — שהשתרעו על פני "הסהר הפורה" ומעבר לו , כשעמי סוריה וארץ ישראל נכללים בהן , תחילה במסגרת ממלכות וסליות ואחר כך — במשך רוב הזמן — בפחוות . בעוד שבמחצית הראשונה של התקופה נקבעו תולדות האזור באופן כמעט בלעדי על ידי הגופים המקומיים , במחציתה השנייה היו ארץ ישראל וסוריה חלק מאימפריות רחבות ידיים , ותולדותיהן נקבעו במידה רבה מכוח שיקולים אימפריאליים ונסיבות שלאוכלוסיית המקומית נודעה לגביהן חשיבות משנית . תופעה זו קשורה בתמורות שחלו במעמדה הגיאו פוליטי של הארץ ? במאות השתים עשרה עד השמינית לפני הספירה אזור חיץ עצמאי בין מרחבי השליטה של הגופים המדיניים הגדולים של המזרח הקרוב , אחר כך — במשך כמאתיים שנה — הקצה הדרומי מערבי של האימפריות האשורית והבבלית , ולבסוף — במשך כמאתיים שנה נוספות — חוליית קישור חיונית של האימפריה הפרסית עם מצרים . בתקופה בת תשע מאות השנה הנסקרת בכרך זה חלו תמורות מפליגות בתמונה היישובית של הארץ ובארגון החברתי מדיני של תושביה 1 אזור ההר יושב בצפיפות — לראשונה בתולדותיו - ולמן סוף האלף השני לפני הספירה ועד ראשית המאה הנוכחית התרכזה בו רוב אוכלוסיית הארץ ו כמו כן נושבו אזורים אחרים ( כמו בקעת באר שבע והר הנגב ) בפרקי זמן מסוימים ; באזורי החוף והשפלה התבססו וגדלו עריהם של "גויי הים , " וכן התפתח יישוב הקבע בעבר הירדן . בעקבות שליטתן של האימפריות האשורית והבבלית נפגעו חבלי ארץ נרחבים בגלי חורבן שנתלוותה אליהם התמעטות אוכלוסין ; בצפון הארץ בשליש האחרון של המאה השמינית , וביהודה ודרום הארץ בסוף המאה השביעית וראשית המאה השישית לפני הספירה . היישוב שב והשתקם תחת שלטון פרס . כאמור , התפתחו מסגרות הארגון החברתי של רוב קבוצות האוכלוסייה שנאחזו בארץ מארגון שבטי אזורי לארגון מדיני טריטוריאלי של ממלכות לאומיות , ובמרוצת המחצית השנייה של התקופה בטלו ממלכות אלו משנכללה הארץ כתחומי האימפריות . הדגמה מאלפת לתמורות הללו ולנסיבותיהן ניתן למצוא בשינויים שחלו בגופי ההנהגה של עם ישראל במהלך התקופה הנידונה : בתחילה ראשי שבטים ו"שופטים" מושיעים מקומיים ;

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר