פרק ראשון כוחו של סיפור

עמוד:15

ביצוע שני : ואחרי כן קצף שמשון על עזה ויסגרוהו ויקיפו את העיר ויאמרו : הנה ניתן אויבנו בידנו ועתה נתאסף ונעזור את נפשותינו איש את רעהו . ויקום שמשון בלילה וירא את העיר סגורה ויאמר : הנה פרעושים אלה סגרוני בעירם , ועתה יהיה ה' עמדי ואצא משערם ואלחם בהם . ויבוא שמשון וישם את שמאלו בסף ויזע , וינח את דלת חומתם ויחזק בה בימינו במקום מגן . וישם אותה על כתפיו ויסע אותה ויען כי לא הייתה לו חרב רדף בה את הפלשתים ויהרוג בה ארבעים אלף וחמשת אלפים איש . וישא את כל הדברים אשר היו לדלת וישימם בהר . ביצוע שלישי : וילך שמשון עזתה וירא שם אשה זונה ויבא אליה . לעזתים לאמר בא שמשון הנה , ויסבו ויארבו לו כל הלילה בשער העיר ויתחרשו כל הלילה לאמר עד אור הבקר והרגנהו . וישכב שמשון עד חצי הלילה , ויקם בחצי הלילה ויאחז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסעם עם הבריח וישם על כתפיו ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון . דומה שאין קושי לזהות את הסגנון המקראי הניכר בביצוע השלישי , אך טרם נעיין בו נציין מה אינו הולם את הסגנון המקראי בשני הביצועים שקדמו לו . כשקראתם את הביצוע הראשון יכולתם מיד לחוש כי לשונו אינה מקראית ; הדבר מתבטא הן באוצר המילים והן בתחביר . בעל המקור הראשון , שהוא ההיסטוריון בן המאה הראשונה לספירה יוסף ! בן מתתיהו , או בשמו הרומי _יוספוס _פלביוס , כלל סיפור קצר זה בספרו קדמוניות היהודים ( ספר חמישי , ח , י , ( שנכתב במקורו ביוונית לקהל קוראים הלניסטי רומי . הביצוע שהבאתי לקוח מתרגומו של אברהמ שליט , שבעקבות יוספוס משתמש באוצר מילים שאינו מאפיין בהכרח

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר