לקרוא סיפור מקרא

עמוד:6

תובן העניינים פתח דבר 9 פרק ראשון כוחו של סיפור 11 פרק שני חקר הסיפור ואחריות הקורא 21 פרק שלישי סיפור מקראי וחקר המקרא 32 פרק רביעי פתיחות וסיומים 43 פרק חמישי אופיו הדרמתי של הסיפור המקראי 54 פרק שישי מבנה ופונקציונליות 65 פרק שביעי עיצוב דמויות באמצעים חסכניים 76

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר