הקדמה איזו מין ארץ אנו רוצים לפתח?

עמוד:9

אנו חייבים לחשוב בשביל הדורות הבאים - זו תהיה הבעיה שלהם . גם בסביבת המגורים יש פרטים רבים הסבורים שמה שהם עושים אינו נורא : אם אני זורק נייר ברחוב ברגע שאיני זקוק לו יותר הרי לא הוא שישפיע על ניקיון העיר הגדולה , גם לא בדל סיגריה וגם לא מסטיק . מכאן קטן המרחק עד לריקון משאית עמוסה בפסולת בניין בפינה מוסתרת של גן ציבורי . האמת היא שמוזר שמצבים מעין אלו מתקיימים בחברה שלנו , שהרי רבים היו רוצים שהסביבה תהיה נקייה ויפה . ולכן המטרה היא לפעול בכיוון אשר יביא לכך שהיחס לסביבת המגורים יהיה חיובי מצד כולנו . הפגיעה בסביבה באה לא רק מן הפרט אלא במידה רבה אף מגופי לחץ גדולים . מפעלים של תעשיות מוצרי צריכה ומזון משחררים שפכים מזוהמים והדבר נראה קביל ; תעשיות כימיות מזהמות את האוויר ואת מי התהום באתרים אשר השלטונות הקימו לריכוז הפעילות המזוהמת , וזאת תחת הדגל של יצירת מקומות עבודה , אך התוצאה - בכייה לדורות ; דין דומה למפעלים המעבדים פוספטים ומחצבים אחרים ההורסים את נופי הנגב ומזהמים את מי התהום באין מפריע ; מערכות מי ביוב עירוניות מוזנחות תדיר ודולפות לתת הקרקע ואין פעולת תיקון בשל חוסר תקציבים , שהרי העלאת הארנונה לא תתקבל בעין יפה . הרשימה של גורמי נזק סביבתי רב ממדים ארוכה . אמנם יש קולות המתריעים על האיוולת של מכירת איכות הסביבה בנזיד עדשים מבחינת הכלכלה הלאומית , אך ידם קצרה מלהביא לשינוי מהותי . כמובן שמצויים בינינו גם אנשים הנוהגים אחרת . מאז ומתמיד היו אנשים שידעו להעריך את מתנות הטבע וחשבו קדימה . ההנחיה שיש לתת לקרקע לנוח מגידולים חקלאיים אחת לשבע שנים נועדה לדאוג לכך שהאדם לא יהפוך אדמת מזרע לארץ קללה . הביטוי שאין יורקים לבאר שממנה שותים מבטא הבנה לצורך בממשק נקי סביב הבארות כדי לשמור על איכות מימיהן . לפני יותר ממאה שנים היו אנשי חזון בארצות הברית אשר קבעו שיש לשמר דוגמאות של פלאי טבע הבראשית , ותודות להם קיימות היום שמורות הילוסטון

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר