1. בעקבות מלחמת ששת הימים

עמוד:13

עיר קודש מרכזית . הר הבית הפך מוקדו של אחד הסיפורים המקובלים באמונה המוסלמית — סיפור עליית מוחמד נביאם לשמים . משנעשה המקום מקודש לאיסלאם , התחיל הר הבית וסביבתו רוחש פעילות . אבירי הצלבנים , כובשי ארץ הקודש וירושלים , שחרתו את סיסמת שחרור הקבר הקדוש על דגלם , תפסו את הר הבית ומסגדיו והקימו בו את אחת המפקדות החשובות שלהם , והפעילות באזור לא פסקה גם בימיהם . משכבשו המוסלמים , בהנהגת צלאח א ךין , את ירושלים מחדש , וגם אחריהם — בימי שלטון סולטאני הממלוכים ממצרים וסולטאני העותימאנים מתורכיה — שוב גאתה הפעילות בהר הבית ובסביבתו . רישומם של אותם אירועים ואותן פעילויות ניכרות עד ימינו בסמטאות החובקות את הר הבית . אין עוד מקום בעולם כולו שפעילות כה נמרצת מלווה אותו במשך שלושת אלפים שנים ברציפות ו אין עוד מקום בעולם שעל אותה פעילות נכתב כה הרבה , בין שהיו אלו דברי שבח והלל ובין שהיו דברי לעג ובוז . אין עוד עיר כירושלים , והר הבית במוקדה , שכה הרבה עסקו בחקר תולדותיה , וכמעט שאין חודש בשנה שבו אין מתפרסם מחקר אחד לפחות בתולדותיו של הר הבית . ובכל זאת , למרות כל מה שנכתב ונעשה , התברר שבמעבה האדמה עדיין טמונים סודות למכביר , ומכוש החופרים של הארכיאולוג יכול להוסיף ולתרום רבות למחקרו של הר הבית ולפענוח סודות מעברו . בדיעבד , יכולים אנו לציין בבטחה , שחפירות למרגלותיו של הר הבית מוסיפות ומעלות לפנינו פרשיות , שעד כה טרם שיערנוס וטרם ידענום . לתולדות חקר הר הבית חקר ירושלים , ובעיקר חקר הר הבית , הוא אחד הנושאים הראשונים שהעסיקו חוקרים , היסטוריונים ונוסעים שונים במשך דורות רבים . מאות בשנים פקדו את ירושלים ואתריה , ובמיוחד את סביבת הר הבית , עולי רגל ונוסעים בני כל העמים וכל האמונות , ומחקריהם ותיאוריהם משמשים עד היום נכס יקר בכל המחקרים על ירושלים . תנופה ניכרת קיבל חקר העיר במאה וחמישים השנים האחרונות . המחקר התפתח מאוד כאשר נשתלבו בו חקר האדריכלות , הטופוגרפיה והעצמים הבולטים בשטח . אך יותר מכול סייעה להתקדמותו — הארכיאולוגיה . ענף צעיר זה , שעדיין מגשש דרכו ומתווה אותה , כבר הצליח לתרום רבות לחוקרים ולמחקר . עיקר תרומתו בכך שהוסיף בסיס חדש למקורות הידע . ממצאים המועלים בחפירה שיטתית במעבה האדמה ובחיפוש אחר שורשים ומקורות , חושפים דברים שלא היו נודעים בשום דרך אחרת , שכן טבעי ומובן שלא כל האירועים והמעשים מן העבר זכו שהמקורות יציינו אותם בזמנם , ועוד פחות מכך — המקורות הכתובים שנשתמרו בידינו . הממצאים שמעלה מכוש החופרים , משני סוגים הם בעיקרם : שרידי מבנים מחד וחפצים קטנים מחיי היומיום מאידך . שני אלו משלימים זה את זה ומעשירים ומפרים את המחקר . לעתים , לא זו בלבד שהממצא הנחשף מרחיב את הידע שברשותנו — בעזרתו יכולים אנו לשאול שאלות חדשות , והשאלה , אף יותר מן התשובה , היא מאבני היסוד של המחקר . כשבא לעולם המחקר הארכיאולוגי , סביר היה להניח שעריכת חפירות בירושלים , ובעיקר באזור הר הבית , היא רק שאלה של זמן . אלא שהמציאות הייתה שונה : המחקר העיוני על הר הבית נמשך , העמיק

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר