הקדמה

עמוד:8

במבצע וסייעו כל אחד בדרכו וכמיטב יכולתו להצלחת הפעולה . ראשונים לכול — המתנדבים , כאמור , והפועלים , שבלעדי עבודתם המסורה , בימי החום של הקיץ כבימי הקור שבחורף , אין להעלות על הדעת את הצלחת החפירות . גם הקבלנים שמצאו עצמם עובדים בחפירה זו גילו מידה של רגישות ומעולם לא התלוננו על הלנת שכר אף שזה התאחר לא פעם ; תחושת השליחות דבקה גם בהם . רבים ממשרדי הממשלה ומן הגופים הציבוריים שפעלו באזור הסמוך לאזור החפירה נתנו ידם למשימה , ומי שלא סייע במעשה סייע בעצה וברוח טובה וגם זה , היה חשוב בימים קשים וסוערים שעברו עלינו בחפירה . ייזכרו לטוב גס כל אותם תורמים שנתנו מכספם לקרן החפירות . בלי תרומות אלו ספק אם הייתה החפירה באה לכלל ביצוע . לא אכחד , כמספר הידיים שהושטו לעזרה כן גם מספר הרגליים שהונפו למכשלה , אם מבני הארץ ואס מאנשי חוץ . אורך רוח ותושייה רבה נדרשו כדי לעקוף את כל אותם שגייסו את מלוא מרצם לסכל כל פעולה בשטח . מן הנמנע - ולו רק מקוצר המצע — להזכיר את אותם ידי עזר וכוחות נפל ועוד ידובר בם עם פרסום הדין וחשבון הסופי של פרשת החפירות . אכל אי אפשר לסיים בלי לציין את אנשי הצוות המדעי והמנהלי שרב חלקם בהצלחת מבצע החפירות . כארכיאולוגי שדה שימשו במרוצת השנים די בכר , א' סגל , מ' גלזר , ס' ניסבט , די כפרי , מ' מגידון , ו' קונסטנטינו , ר' גרדינר , י' מגן , א' לס , מ' בךאליעזר , מ' פאייר , קי אומהוני , ז' שבח . עם צוות הארכיאולוגים שעסקו ברישום חומר הממצאים ובלימודו נמנו אי לפרק , די פקמן , מי מגן , לי ורטהיים , א' קורן , אי צידון , א' דיוויס , ג' אלוני , א' שפר , ע' אריאל , ואי חסון על המעבדה . בטיפול במטבעות עסקו י' משורר , א' ברמן ודי אברהמי . את המדידות עשו מי פייסט , עי גלברון , אי אורוויידר , בי ללור , די שיהאן , פי לופן , לי ריטמאייר , ק' גלסני , א' ליבלייך , פ' אדמסקי ומי גרוס . שרטוט אמנותי : מ' ריטמאייר וני כהן . ציורי החפצים מעשי ידי ע' מרחב , מי שגיא ומי אייכלברג . במלאכת הרפאות עסקו ר' אלון , קי קלמר , אי אוסטרמן . צילומי שטח וממצאים ; מ' פן , י' גובר ואי גליק . מעבדת צילום : ס' וינדזור , ג' סטנלי . מנהלי עבודה . יי כהן , מי עבאדי וי' סורי . על המחסן : ע' שלודי . ציוד מכני : י' רמי , יי עבאדי . משרד ואדמיניסטרציה : א' מזר , מ' לוי . פועלים ראשיים : ח' מזרחי , אבו חוסיין . להכנת הספר הזה הוכנו שרטוטים ואיורים במיוחד . כל המדידות והעמדת התכניות לצורכי ציור ושרטוט הוכנו בידי כותב שורות אלו . מלאכת השרטוט הופקדה בידי צוות מעולה .

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר