תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה . 1 6 בעקבות מלחמת ששת הימים . 2 11 שרידים מימי מלכי יהודה . 3 31 משיבת ציון ועד לתהילת ציון . 4 57 מימי הורדוס ועד לחורבן . 5 73 כותלי הר הבית 87 . 6 רחובות ומערכות ניקוז . 7 105 המחלפים הקדומים בעולם . 8 121 שערי הר הבית . 9 135 חיי היומיום כימי בית שני . 10 149 בנייני ציבור ומוסדות . 11 169 תחת שלטון רומא 185 . 12 תחת שלטון הנצרות . 13 207 תקופת התהילה הביזנטית . 14 225 המגורים לרגלי הר הבית . 15 243 לפני בוא האיסלאם . 16 261 ראשית תקופת האיסלאם . 17 273 בימי ח'ליפי בית אמיה 293 . 18 בימי בית עבאס והפאטמיס . 19 323 צלב על הר הבית . 20 343 ושוב בצל הסהר . 21 355 מאשפתות לגן ארכיאולוגי 375 ביבליוגרפיה נבחרת 381

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר