תוכן־העניינים

עמוד:6

. 7 היישוב הנוכרי . 8 204 פני pKn ויישובה ; היישוב היהודי ויחסי היהודים לנוכרים ולשלטון . 226 . חלק ג : השלטון הביזנטי 231 ( 640-395 ) ד"ר ירון דן פני התקופה : ארץ ישראל בשלטון אימפריה נוצרית מזרחית . 1 233 ביזנטיון והמזרח : מדינה וכנסייה 235 . 2 ארץ ישראל באימפריה הביזנטית : היסטוריה מדינית . 3 246 . . ( 634-395 ) המשטר והמנהל הביזנטי בארץ ישראל . 4 260 הכנסייה הנוצרית בארץ ישראל . 5 275 ירושלים הנוצרית . 6 287 פני הארץ ויישובה : האוכלוסייה , העיר והכפר 293 א . האוכלוסייה והתפרוסת היישובית 293 ב . העיר והחברה העירונית 297 ג . הכפר והחברה הכפרית . 7 304 כלכלה ומסחר . 8 313 דת , תרבות וספרות . 9 318 היישוב היהודי , מעמדו החוקי והנהגתו . 10 323 היצירה הרוחנית והספרותית היהודית : ההלכה , הפיוט והחיבורים המיסטיים והאפוקליםטיים . 11 388 תרבות חומרית , אדריכלות ואמנות 348 פרופי משה דוד הר אחרית דבר : מעידן לעידן — מן העולם העתיק ל"ימי הביניים" 375 .... ביבליוגראפיה נבחרת 377 מפתח 401

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר