פרק א מבוא

עמוד:10

למסר על אודות העתיד . בחזיונות הנגלים לאדם בספרות _האפוקליפטית טמון _דחון , אולם לא כל חזון הוא בהכרח חיזיון . החזון מתייחס לאסכטון ומבטא אמונה בישועה אסכטולוגית . האסכטון , אחרית הימים , הוא הזמן שבו יחול שינוי של ממש במציאות הארצית המוכרת - לעיתים מדובר אף בבריאת שמיים וארץ חדשים - שינוי שיבטיח גמול הולם לרשעים ושכר נאות לצדיקים . יש להבחין בין הספרות האפוקליפטית לבין מה שחוקרים מכנים '' _אפולן ליפטיסיזם . " האפוק ליפטיסיזם מצביע על מערכת רעיונות ואמונות בדבר הישועה העתידה לבוא בקרוב ; השינוי הצפוי בסדרי העולם והפורענות שתתחולל בבוא הישועה או בטרם בואה . לעיתים נכללות במערכת זו גם דמויות שמימיות ואף דמויות ארציות בעלות תפקיד משיחי . האפוקליפטיסיזם עשוי למלא תפקיד בהקמתן ובקיומן של תנועות חברתיות שונות ואף להופיע במסגרת חיבורים מסוגת " ספרות החוכמה" או "ספרות הצוואות . " " הרעיונות והאמונות הגלומים באפוק ליפטיסיזם באים כמובן לביטוי גם בספרות האפוקליפטית , אולם אין די בהופעתם בחיבור כדי לכלול אותו במסגרת הספרות האפוקליפטית . כדי לתחום אפוא את הנושא שאעסוק בו , איעזר בהגדרה שהציע החוקר ג'ון קולינס : ( J . J . Collins ) ספרות אפוקליפטית היא זיאנר של ספרות שעניינה גילויים . בספרות האפוקליפטית יש מסגרת סיפורית , שבה דמות שלא מן העולם הזה מגלה סודות לבן אנוש . בגילויים נפרסת מציאות טרנסצנדנטית הן בזמן ( כיוון שיש בה ציפייה לישועה אסכטולוגית ) הן במרחב ( כיוון שהיא מתייחסת לעולם אחר , _על ארצי . ( מטרתה של הספרות עם סתת ספרות החוכמה במקרא נמנים משלי , קהלת , איוב ומזמורי חוכמה בתהלים ( דהיינו , מזמורים שיש בהם מינוח ורישומים חוכמתיים . ( ייחודה של ספרות זו שאין בה התייחסות לאומית . אפילו השם ישראל אינו נזכר בה . הפנייה היא לאדם באשר הוא אדם . ספרות שמושמים בה דברי חוכמה , מוסר וחזון בפי אב המוסר אותם בטרם מותו לבניו . החיבורים הנודעים ביותר מסוגה זו הם _צתאות wv d \ kb _ נ 1 י יעקב . _רצרןאת _איזנ . במגילות קומראן התגלו _01 צ 11 אתקהת והמקור העברי _rwivh נפתלי :

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר