פרק א מבוא

עמוד:9

פרק א מבוא שני מרכיבים בכותרת הספר - הספרות , _האפוקליפטית - חשובים _וראויים לתשומת לב . "ספרות / ' דהיינו רעיונות , ידע ומידע הניתנים בכתב במסגרת מארגנת וקוהרנטית , ו"אפוקליפטית / ' דהיינו ספרות שעניינה גילויים . משמעה של המלה "אפוקליפסיס" ביוונית הוא גילוי . הגילויים נמסרים לאדם , לבן אנוש , ומועברים אליו בסיוע מלאך . אין בספרות האפוקליפטית מסר ישיר מפי האל . המלאך ממלא כמה תפקידים : הוא יכול להשמיע את המסר שניתן לאדם,- לקחתו לסיור בשמיים או בארץ ואף לפרש חיזיון - תמונת סמלים שרואה האדם , או לבאר טקסט בעל סמכות שאינו מובן , כגון פסוקים מן המקרא . שני נושאים עיקריים כלולים בגילויים . הנושא האחד הוא מידע על אודות הקוסמוס - מבנה הארץ , פעולת גרמי השמיים ומהלכם , הרקיעים הקיימים והכוחות השמימיים ( כגון מלאכים ) הטובים והרעים . המידע הזה , שלעיתים ניתן לכנותו מדע , מבהיר לשומע את מקומו שלו ביחס לכוחות הפועלים בעולם . הנושא האחר הוא מידע על אודות מהלך ההיסטוריה וסופה , המעניק לשומע הבנה באשר למקומו בקורות העיתים . המדע וההיסטוריה מתאחדים בתיאור המהפך של סדרי העולם באחרית הימים ( באסכטון . ( השומע והקורא לומדים מתי יתרחש השינוי ומה יתחולל בו . המידע מעניק תקווה לישועה , לשכר המובטח לשומע ולעונש הצפוי לרשעים . שני מונחים חוזרים ונשנים בספר - חיזיון וחזון . במונח "חיזיון" כוונתי לפרטים חזותיים המוצגים לפני האדם . במושג "חזון" כוונתי

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר