תוכן העניינים

עמוד:יב

יב אוצר קונטרסי המסורה חלקי הדיבור 513 נא סדר המדובר 515 טעמי כ"א ספרים 525 נב שער הטעמים 527 נג שמות הטעמים 564 נד הטעמים וחלוקותיהם 585 נה מלכים ומשרתים 591 נו שישלה ומארכה 597 נז מארכה ותיברה 605 נח מארכה לפני זרקה 609 נט משרתי פשטא 625 ס מירכא כפולה 626 סא מונח וזקף — לשון עשייה 627 טעמי אמ"ת 635 סב טעמי אמ"ת 637 סג משרתי צינור 658 סד משרתי סילוק 664 סה משרתי דחי 672 הקיצורים הביבליוגרפיים 679 מפתח המקורות 707

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר