תוכן העניינים

עמוד:יא

תוכן העניינים יא כב שווא הַמְ- 316 כג שווא במשרתי אמ"ת 324 כד לשון ברכה 329 כה לשון אכילה 342 כו לשון גרישה 345 כז לשון הליכה 346 כח לשון יראה 352 דגש ורפה 353 כט אוי"ה ובגדכפ"ת 355 ל סיומי -ֶינָה 404 לא סימן למה 410 לב דגש ורפה באות אחת 417 געיה ופסק 423 לג מהלך הגעיה 425 לד געיה קטנה 429 לה ביאור הפָּסק 434 השתנות התנועות 441 לו אומץ המקרא — התנועות ומעתקיהן 443 לז סמוך ומוכרת בפתח וקמץ 460 לח נסמך בקמץ 463 לט סמוך ומוכרת בצירי וסגול 465 מ צירי וסגול במילים זעירות 468 מא סימן את 479 מב סימן בן 485 מג סימן הם 489 מד סימן כל 491 מה לשון חרבות 494 מו לשון מרכבה 501 מז לשון אשכלות 504 פרטי ניקוד 505 מח סדר קמצות — קמץ בווי"ו ההיפוך 507 מט בהכ"ל לפני חי"ת 509 נ ניקוד נדיר בפתח 510

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר