תוכן העניינים

עמוד:יד

יד | ת וכ ן ה ע נ י י נ י ם 1 . 4 ניקודים המעידים על ייחודי הגייה 200 1 . 1 . 4 הגיית הקמץ הקודם לחטף קמץ 200 2 . 1 . 4 שווא לפני יו"ד עיצורית מוּנעת 200 סייג, 201 ; נייר, דיו, 201 3 . 1 . 4 ניקוד אות השימוש לפני יו"ד שווּאה 201 4 . 1 . 4 ניקוד שי"ן הזיקה לפני מילת השלילה אין ונטיותיה 203 2 . 4 ניקודים המעידים על תופעות בתחום הצורות 204 קרית שמע, 204 ; רבון, 205 ; רבי, 206 ; קנקן, 207 ; חלשים, 207 3 . 4 ניקודים האופייניים למסורות לשון חז"ל בכתבי יד 207 הלל ( שם פרטי ) , 208 ; דרכה, 208 ; יכולין, 208 ; השכל 209 ; לדת / לדה, 209 ; מלוין, 209 ; סעודה, 210 ; אגוז, 210 4 . 4 ניקוד המיוחד למסורת הדפוס האיטלקי בתחילתו 210 אנוש, 211 5 . סיכום 211 פרק יא : דפוס ליוורנו של המשנה ומסורות עממיות של לשון חכמים בקרב יהודי איטליה 213 1 . קווים הממשיכים כנראה קווים קדומים 214 1 . 1 קְטפ יָּה > קפ טְיָה ( בריה, קריה, פריה, רביה ) 214 2 . 1 תנועת o בהברה סגורה בלתי מוטעמת 216 חולין, 216 ; לוגין, 217 ; קרדם, 218 3 . 1 ניקוד שי"ן הזיקה לפני אין ונטיותיה ולפני כינוי גוף 219 4 . 1 נֶעֱשָׂה, נֶעֱשׂוּ / נַעֲשָׂה, נַעֲשׂוּ 223 5 . 1 גיס 225 2 . הקווים המחודשים 226 1 . 2 אָנוּ / אֲנוּ 226 2 . 2 צורת נסמך במקום צורת נפרד וצורת נפרד במקום צורת נסמך 228 שעיר המשתלח, 228 ; שליח צבור, שליח בית דין, 230 3 . 2 חילופי קל / פיעל והצטרפות כינוי המושא לפיעל 230 4 . 2 הצטרפות כינוי המושא לפועל בבניין קל עבר נסתר ונסתרים 232 5 . 2 צורת הרבים של שמות במשקל קַטָּל במשקל קְטָלפ ים 234

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר