תוכן העניינים

עמוד:יג

ת וכ ן ה ע נ י י נ י ם | יג 3 . 2 שמות המתועדים הן במשקל קֶטֶל הן במשקל קָטָל 171 4 . 2 שמות במשקל קְטָל 171 1 . 4 . 2 שמות המתועדים רק במשקל קְטָל 171 2 . 4 . 2 שמות השייכים למשקל קְטָל וגם למשקלים מקבוצות אחרות 171 5 . 2 שמות המתועדים הן במשקל קְטָל הן במשקל קָטָל 171 6 . 2 שמות המתועדים הן במשקל קֶטֶל הן במשקל קְטָל 171 7 . 2 שמות מקצוע השכיחים בדרך כלל במשקל קַטָּל 172 8 . 2 שמות שריבוים מתחלף : קְטָלפ ים / קְטֵלפ ים 172 3 . חילופי צורות נפוצים 172 1 . 3 קְטֵלָה / קְטפ ילָה 173 2 . 3 קֵלָה / קפ ילָה 173 3 . 3 קְטָלָה / קַטְלָה, קפ טְלָה 173 4 . 3 קָטפ יל / קְטפ יל 174 5 . 3 צורת הריבוי של משקל קָטוֹל לציון nomen agentis ( שם הפועֵל ) 175 4 . הצעת הפתרון הפונולוגי 175 1 . 4 הגיית שווא נע כ- a ( במיוחד בראש מילה ) 175 2 . 4 חילופי a / e 178 3 . 4 חילופי i / e 179 4 . 4 חילופי o / u 181 5 . 4 אי-יציבות בדגש החזק ( לפי קבוצות העיצורים : למ"נ, שורקים, יתר העיצורים ) 181 פרק י : מכתבי היד לדפוסים : התפתחויות מסורות הניקוד בדפוסי המחזור האיטלקי בסוף המאה החמש-עשרה ובמחצית הראשונה של המאה השש-עשרה 189 1 . מבוא 189 2 . הנוסח 193 3 . הכתיב 195 1 . 3 חסר ומלא 195 2 . 3 כתיבם של שמות חכמים 196 3 . 3 חט / חטא 197 4 . 3 מקרה חריג : כוהנים 198 4 . הניקוד 198

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר