תוכן העניינים

עמוד:יב

יב | ת ו כ ן ה ע ני י נים 1 . 1 . 1 קוֹל : שלושה תת-משקלים לפי דרכי נטייה שונות 163 2 . 1 . 1 קֹל 164 1 . 2 . 1 . 1 קֹל עם שינוי u – o בנטייה, 164 ; 2 . 2 . 1 . 1 קֹל בלא שינוי קבוע u – o בנטייה, 164 3 . 1 . 1 שמות המתועדים בשני המשקלים קוֹל / קֹל 164 2 . 1 שמות במשקלים קוֹל / קֹל שאינם מזדמנים בנטייה בכיפ"ס 164 1 . 2 . 1 שמות שהעיצור האחרון שלהם מוכפל בנטייה בלשון המקרא ( או במסורות אחרות ) 164 2 . 2 . 1 שמות שהעיצור האחרון שלהם אינו מוכפל בנטייה ( או שהנטייה אינה ידועה ממסורות נאמנות ) 165 3 . 2 . 1 שמות במשקלים קוֹל / קֹל שמסתיימים בעיצור שאינו יכול להיכפל 165 3 . 1 שמות המתועדים רק במשקל קוּל 165 4 . 1 שמות המתועדים בשני המשקלים קוֹל / קוּל 165 1 . 4 . 1 שמות המתועדים בשני המשקלים בצורת היחיד 165 2 . 4 . 1 שמות שמתועד בהם חילוף o – u בריבוים 165 5 . 1 משקלי קוֹל / קֹל ( u בנטייה ) החופפים למשקל קַל ( קבוצת קָל / קַל ) 166 2 . קבוצת קֶטֶל / קָטָל / קְטָל 166 1 . 2 שמות במשקל קֶטֶל 166 1 . 1 . 2 שמות שנטייתם מוכיחה את משקלם 166 1 . 1 . 1 . 2 שמות בתנועת a אחרי העיצור הראשון בנטייה, 166 ; 2 . 1 . 1 . 2 שמות בתנועת i / e אחרי העיצור הראשון בנטייה, 167 ; 3 . 1 . 1 . 2 שמות שתנועתם הראשונה בנטייה עשויה להיות גם a וגם e / i , 167 2 . 1 . 2 שמות במשקל קֶטֶל שאינם מזדמנים בכיפ"ס בנטייה המצביעה על תנועתם הראשונה 167 3 . 1 . 2 שמות בסטייה מן הנטייה הרגילה 168 4 . 1 . 2 שמות שכיחים במשקל קֶטֶל הנמצאים בכיפ"ס במשקל קַטָּל 169 5 . 1 . 2 שמות השייכים למשקל קֶטֶל וגם למשקל קֹטֶל 169 2 . 2 שמות במשקל קָטָל 169 1 . 2 . 2 שמות המתועדים רק במשקל קָטָל 169 2 . 2 . 2 שמות במשקל קָטָל משורשי ל"י 170 3 . 2 . 2 חפיפה עם משקל קַטָּל 170

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר