תוכן העניינים

עמוד:יא

תו כ ן ה ע ני י נ י ם | יא פרק ה : השימוש בצורות ההפסק של בניין נפעל במעמד הקשר במסורת יהודי איטליה ובשירת רמח"ל 70 1 . הקדמה 70 2 . צורות נפעל בכתבי היד של המשנה ובדפוסים קדומים 71 3 . צורות הפסק במעמד הקשר בשירה העברית שקדמה לרמח"ל 73 4 . צורות הפסק במעמד הקשר בשירתו של רמח"ל 76 5 . סיכום 81 פרק ו : מן האיטלקית היהודית לעברית : שני מקרים של תרגום בסידור התפילה 82 1 . "התרת קללות", "מי שברך" ו"זכרון נפשות" בסידור מנהג בני רומא 82 2 . חציית האפיקומן ואגדת שתים-עשרה הדרכים 98 3 . סיכום 104 פרק ז : הנשר הגדול בִּפְאֵרוֹ : הסונט לכבודו של נפולאון מאת ר' משה שבתי באר עם פירוש המחבר 105 1 . כותרת כללית 107 2 . שתי מילים מעוטרות בציורים ובפסוקים 108 3 . קטע פרוזה 109 4 . קטע בפרוזה מחורזת : הסונט, ודברי שבח לאשת נפולאון ולמשפחתו 110 5 . קטע בפרוזה מחורזת : הצהרה על השתחררות מכבלי המשקל הספרדי 112 6 . הסונט 113 7 . הפירוש העברי לסונט 114 פרק ח : אמנות השירה המשפחתית במאות השמונה-עשרה והתשע- עשרה : המקרה של משפחת עמרון ( עמברון ) / עוזיאל מפירנצה 123 1 . חתונת יהודה עמרון עם שמחה קוסקוס 126 2 . בר המצווה של מיכאל שלמה עוזיאל 135 3 . טקס חתן תורה של משה אליה עוזיאל 150 4 . חתונת שמואל עמרון עם אלוירה למפורנטי 155 ה ע ר ו ת ל מ ס ו ר ת ל ש ו ן ח כ מ י ם ב א י ט ל י ה פרק ט : למבנה מערכת המשקלים בלשון חז"ל לפי מסורת יהודי איטליה : הערות ללשון המשנה על פי כתב יד פריז 161 1 . קבוצת קוֹל / קֹל / קוּל 163 1 . 1 שמות במשקלים קוֹל / קֹל שנטייתם מוכיחה את משקלם 163

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר