בית יעקב בבית עם לועז תולדות העברית באיטליה

עמוד:ד

עריכת לשון : דוד הרבנד הספר נערך והותקן לדפוס לפי כללי הכתיב הקודמים © כל הזכויות שמורות לאקדמיה ללשון העברית, תשפ"ב מסת"ב 6 - 074 - 481 - 965 - 978 סְדָר ועריכה במחשב : האקדמיה ללשון העברית הדפסה : דפוס פרינטיב, ירושלים

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר