״אמרו חכמים״: שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה

עמוד:ד

עריכת לשון : רעות יששכר-טרכטמן © כל הזכויות שמורות לאקדמיה ללשון העברית, תשפ"ב מסת"ב : 9 - 086 - 481 - 965 - 978 סְדָר ועריכה במחשב : האקדמיה ללשון העברית הדפסה : דפוס פרינטיב, ירושלים

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר