"לעולם לא עוד" היא קריאה לפעולה

עמוד:13

| 13 "לעולם לא עוד" היא קריאה לפעולה במתן סיוע רפואי, מי בניהול חמ"ל ובעוד אינספור דרכים יצירתיות . שני פרקים הוקדשו לאנשי הערים אופקים ושדרות, שחשוב שסיפורם יישמר לדורות בתולדות הגבורה הישראלית . גם בתוך המשימה המצומצמת שנטלנו על עצמנו, לא הצלחנו להגיע לכל אותם גיבורים הראויים שסיפורם יסופר . חלקם לא היו מעוניינים להתראיין, אחרים נעלמו מעינינו בשלב התחקיר, והיו גם גיבורים שבזמן הכתיבה עוד היו עמוק בלחימה בתוככי עזה ולא היו יכולים להתפנות לטובת התיעוד, חשוב ככל שיהיה . הם אינם מופיעים בספר לא משום שאינם ראויים לכך, ואנו מקווים שסיפורם עוד יסופר . הנתונים בספר מתבססים על שיחות שערכתי עם גיבורי הפרקים השונים ועל תחקירים עיתונאיים שהתפרסמו מאז אוקטובר 2023 ועד לרגע חתימת הספר, באפריל 2024 . לאירועים מסעירים ומלאי סכנה יש, בדרך הטבע, יותר מגרסה אחת, וכל מי שהשתתף בהם מציג זווית מסוימת . אף שעשיתי כמיטב יכולתי להביא את הנתונים האמינים ביותר ולהצליב מקורות, לא מן הנמנע שנפלו בספר אי-אלו אי-דיוקים, ואני מבקש מן הקוראים מחילה על כך . מטרתנו היחידה הייתה להביא את הסיפורים בשלמותם, מתוך כבוד לגיבורים שסיפורם מופיע בספר, ולא פחות מכך, לכל הגיבורים האחרים שסבבו אותם באותן שעות קשות וימים אפלים . מקומו של כל אחד מהם מכובד, ואין באי-דיוק כזה או אחר לדחוק את רגליו או להדיר את מקומו . אני מבקש להודות לאנשים שסייעו בהוצאת הספר לאור והתגייסו לכך בכל כוחם ומרצם . לשירית אביטן-כהן, חברתי משכבר הימים, שסייעה רבות באיתור גיבורי שדרות, לעקיבא לם על המלאכה המורכבת של תיאום הראיונות והפקת המפגשים, לרועי ברנשטיין על תמלול הראיונות ולליאורה לויאן, העורכת הראשית של הוצאת סלע מאיר, על היד החופשית שנתנה לצורת הסיפור שלי, ועל העין הביקורתית, המקצועית לעילא, שבה בחנה את הטיוטות השונות . ולבסוף, לגיבורים המופלאים ומשפחותיהם האהובות שהסכימו לשתף אותי באומץ ובכנות, לעיתים תוך קשיים רגשיים מובנים, בסיפורי

הוצאת סלע מאיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר