פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:499

מתכננים מערביים יכולה להיות ניסיונית בלבד , ותוכל להביא לתוצאות מעניינות אבל מלאכותיות ובלתי מתאימות , וייתכן אף מכאיבות . לדעתו יש להניח לנטיות של התושבים המקומיים לקבוע את דרך חייהם ומגוריהם בעיר ; יש לתת לרוח המזרח להלהיב ולהוביל . תפקיד הממשל צריך להצטמצם לנושאים מסוימים בלבד : שמירה על בריאות הציבור , צרכים ציבוריים , שמירה על מונומנטים עתיקים וציבוריים , וחיים מודרניים נוחים . בכל שאר הנושאים - תנו לאנשי ארץ ישראל לבנות את הערים שלהם בדרכם , בלי הגבלות מעכבות ובלתי נחוצות . גרסטנג ראה בדרישות הקפדניות של ועדת התכנון המקומית בקשר לתכניות בנייה בעיר , דרישות מוגזמות הדורשות עבודה של מומחים _, שאינה ביכולתה של הארץ . הוא הציע שלכל אזור תכנון עירוני תוכן תכנית שלד בלבד , תוך שישה שבועות . תכניות אלו תכלולנה את סיווג האזור ( מגורים , תעשייה וכוי , ( דרכים , קווי ניקוז מרכזיים , שטחים פתוחים , מבני ציבור ומונומנטים היסטוריים . לאחר ששלד התכנית יאושר , שום דרישה הגיונית לבנייה או לפיתוח לא תיפסל ; תינתן יד חופשית בפרטים , כל עוד תכנית הבנייה תתאים לתכנית הכללית . לבסוף הציע גרסטנג לייפות את כוחם של מושלי המחוזות מטעם ועדת התכנון , לאשר בפועל את הצעות הבנייה . מעניין שבאותם ימים הסכימה ועדת התכנון העירונית באופן כללי למסמך של גרסטנג , והוא שימש בסיס להוראות הראשונות שקבעה ועדה זו שנוסחו בידי גרסטנג , אשבי ובנטוויץי ( יולי . ( 1921 הוחלט גם שאשבי יעמוד לרשותם של אנשי מקצוע במקומות אחרים , אשר יוכלו להתקשר אליו אישית ולקבל סיוע בנושא זה . מובן שהרבה לא יצא מכל ההוראות הללו , אך יש בהן כדי להדגים את התפיסה , הרמה והגישה בנושא תכנון ערים כפי ששררו אז בירושלים . וכן את גודל המפנה שהתרחש בנושא זה מספר שנים לאחר מכן , עם בואו של קליפורד הולידיי לעיר , כאשר שיטות מודרניות דאז שהיו נהוגות בארצות המתקדמות בעולם , החלו חודרות גם לירושלים . . 4 תכניות , אידאות , חלומות גדולים ומציאות תקופת המשנה הראשונה בזמן השלטון הבריטי בארץ ישראל התאפיינה ברעיונות , אידאות , תכניות ואף חלומות גדולים 182 בקשר להתפתחותה של העיר ועתידה : ויצמן ותכניותיו לבניית האוניברסיטה העברית ; גדס ומקדשו על הר הצופים ; אשבי ורעיונותיו על שילוב האמנות והאומנות בעיר ירושלים כולה ובעיר העתיקה בתוכה ; סטורס וחלומותיו על אחווה בין דתות ולאומים שונים בירושלים , ועל פעולות תרבות וחברה ליהודים , מוסלמים ונוצרים בכפיפה אחת ועוד . מטבע הדברים הוא שמחלומות , מרעיונות ולעתים קרובות גם מתכניות גדולות , לא נשארים מעשים רבים . זכתה ירושלים ומן הרעיונות הגדולים שעלו בקשר אליה בתקופת היבראשית _' 181 וראה לעיל יהתמורות העיקריות 182 . כאשר שי רייכמן מחלק בספרו ( ממאחז לארץ מושב , יצירת המפה היישובית היהודית בארץ ישראל , 1948-1918 ירושלים תשל"ט , עמ י ( 46 את תקופת המנדט מבחינת ההתיישבות היהודית , הוא מקבל את הכינוי שטבע חנקין לשנים : 1921-1919 יתקופת החלומות הגדולים . בנוגע לירושלים , נראה כי ניתן לייחס שם זה עד תום תקופתם של הרברט סמואל וםטורס , זאת אומרת עד לשנים . 1926-1925

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר