פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:496

הבריטית בענייני ארץ ישראל עוד לפני שכבשו אותה , הביקורים בארץ של אישים בריטים רמי מעלה בתקופה זו והכתבים והתיאורים הרבים של ירושלים וארץ ישראל ממאה זו - כל אלה חיזקו אצלם את ההרגשה כאילו ארץ ישראל ובייחוד ירושלים ניתנו להם כפיקדון שעליו הם מצווים לשמור . קדושתה של ירושלים הייתה ללא ספק הגורם הראשון שהשפיע על הרצון ועל ההחלטות בעניין השימור והשמירה של העיר העתיקה הימי בינ"מית . אך דומה כי הייתה סיבה שנייה מאחורי אלה , שמילאה תפקיד חשוב אצל סטורס ואישים בריטים נוספים . כאמור שהה סטורס שנים רבות בקהיר לפני הגיעו ארצה . הוא היה מקורב לעולם הערבי וקשור לתרבות העבר שלו ולתנועת התחייה החדשה שהתפתחה בו . בקהיר למד להכיר ולאהוב את העיר המוסלמית הימי ביניימית על מבניה , אנשיה ואורח חייה . ירושלים _הימי ביניימית הזכירה לו מבחינות מסוימות את קהיר , והוא ראה בה נכס שיש לשמור עליו . הוא ואנשיו לא רצו להפכה למוזאון אלא לשומרה כעיר חיה ; לא להוציא את השווקים מתוכה אלא להפך - לשפצם , לתקנם ולהחיותם . על כן הכניסו לשוק הכותנה שחודש על ידי חברת יפרו גירוזלםי אורגים , בשבעים בתי מלאכה עם נולים לאריגה , שיעבדו ויחיו שם . זו גם הייתה הכוונה בחידוש השווקים האחרים ואתרים נוספים בעיר . במגדל דוד רצה סטורס להקים גילדה לאומנות או בית ספר לארכאולוגיה ולקיים בו תערוכות אמנות , ערבי מוזיקה ומפגשים תרבותיים אחרים : מקום חי ונושם . על החומה ביקש לבנות טיילת עם מדרגות המובילות ממנה לעיר ולשערים שוקקי חיים . ברובע היהודי תכנן לבנות מגרש משחקים לילדי הרובע . את החיאנים ובתי המרחץ לשקם . וכך הלאה . העיר הצלבנית אף היא הייתה משמעותית מבחינתם . סטורם ציין כמה פעמים שעלה בידו לאתר את קבר הצלבן פיליפ דיאוביניי מאיי התעלה באנגליה , להעלותו מהמפלס שהיה בו למפלס גבוה יותר ולקבעו בכניסה לכנסיית הקבר . סטורס , ידידו של לורנס חוקר מצודות הצלבנים בארץ , התעניין מאוד בתקופה זו . ירושלים הימי ביניימית הייתה חשובה לבריטים , הם בהחלט התכוונו לשמר ירושלים זו , ואף חזרו והצהירו על כך מדי פעם . והייתה גם סיבה שלישית להחלטה של הבריטים לשמר את ירושלים העתיקה הימי ביניימית . הם ראו בארכיטקטורה של עיר זו יופי מיוחד . יופי ציורי , פיטורםקי . קשתות הרחובות , מבוכי הסמטאות , צבעי השווקים . סטורס אהב , כפי שציינו , דברים יפים . ירושלים 172 אלן קנינגהאם , הנציב הבריטי האחרון , מציין בהקדמתו לספר של קנדל ( לעיל הערה , ( 2 שאחד ההישגים החשובים של הבריטים בתקופת המנדט היה שימורה של ירושלים אשר נמסרה לידם כפיקדון . 173 ראה 1938 מ _00 ת <> 1 £ . 1 _. 0 _מ 1115 , 711€ 41011 _, 4 _*< 7 / : _? ח 10 ח _^ , 0 . לפי המפתח שם . 174 לאחרונה הופנתה תשומת הלב לכך שרצון הבריטים בייחוד רצונם של סטורס ואשבי לפיתוח תחומי האמנות _והאומנית _(^ 115 _^ 6 0130 $ ) בקרב האוכלוסייה הערבית המקומית היו לה גם השלכות שליליות כיוון שהבריטים לא דאגו במידה מספקת לפיתוח חינוך מקצועי מודרני לאוכלוסייה זו , וראה בנידון שפרד ( לעיל הערה , ( 42 עמי 175 . 167 , 164-163 , 53 על ההקשר הצלבני , שעלה בקנה אחד עם הנטייה הבריטית לדימויים מדיאווליים בטקסים בריטיים ממלכתיים _ואימפריאליים שמילאו תפקיד בזיכרון ההיסטורי הבריטי , ראה בי טוכמן , התנ"ך והחרב , תרגם אי אמיר , תל אביב , 1987 פרק ד : מסעי הצלב , עמי . 77-54 וראה שם גם פרק יג : הריצה לארץ הקודש , עמי , 219-210 פרק יד . הצהרת בלפור והמנדט , עמי . 287-265

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר