פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:489

בניגוד להתערערות מערכת היחסים בין סטורס לאשבי _, המשיכה מערכת היחסים בינו לבין הרברט סמואל להיות טובה והם כיבדו והעריכו זה את זה . סטורס הגיע בעצם למעמד של האיש השלישי בהייררכייה הבריטית בארץ ישראל , אחרי הנציב העליון והמזכיר הראשי . מדי פעם אף דובר על האפשרות שיעלה למעמד המזכיר הראשי , אך הוא היה שבע רצון מהמעמד המיוחד שהיה לו כמושל מחוז ירושלים ולא חתר לשנותו . כן נמצאו כנראה מתנגדים למינויו לתפקיד המזכיר הראשי בחוגים ציוניים , אשר היו בעלי השפעה בקביעת נושאי התפקידים בארץ באותם ימים . סטורס , בתפקידו כמושל העיר , הבין כי כפוליטיקאי עליו להגיע מדי פעם לפשרות . כך נהג בנושא מערכת הביוב של השכונות היהודיות שהובילה את שפכיהן לעיר העתיקה , ואשר אשבי התנגד לאישורה שכן ראה בכך פגיעה באוכלוסייה המוסלמית . כך גם נהג בקשר לאישור בניית הכנסייה הקתולית בגת שמנא ( יכל העמיםי , ( שנבנתה בתוך אזור שנקבע כמוגבל בבנייה ושאשבי התנגד לבנייתה . וכך גם בנושאים נוספים . אשבי היה קנאי לתפקידו . הוא ראה בפעילותו בחברת יפרו גירוזלםי ובמעמדו כיועץ העיר חזות הכול . על כן יצא נגד סטורס , שלא הקפיד בנושאים שנראו לו חשובים מכול . נוסף לחילוקי דעות אלה , נראה שסטורס הגיע למסקנה שאשבי מיצה את עצמו , ועל כן לא הצטער צער רב כאשר הלה הגיש לו את התפטרותו . הוא קיבלה ויצא לחפש לו יועץ עירוני אחר שיהיה גם מזכיר כבוד של חברת יפרו ג ירוזלםי . ג'ון גרסטנג התגייס לסייע לסטורס במציאת האיש החדש הנדרש . הוא התקשר לידידו משכבר הימים - מהתקופה שהיה פרופי לארכאולוגיה בליוורפול - פטריק אברקרומבי , פרופי לארכיטקטורה באוניברסיטה זו , בבקשה כי ינסה למצוא איש מתאים למלא את התפקיד בירושלים . אברקרומבי נעתר לבקשה , כתב לסטורס והמליץ בחום על קליפורד _הולידיי . אלברט קליפורד הולידיי , ( 1960-1897 ) יליד אנגליה , למד בבית ספר לאמנות בלידס ובשנת 1914 עבר ללמוד ארכיטקטורה ותכנון ערים באוניברסיטת ליוורפול . כאן למד בין היתר אצל פטריק אברקרומבי והצטיין ביותר בלימודיו . לאחר זמן אף נעשה שותפו של אברקרומבי בתכנון עירוני ובעריכה של העיתון זע י ך * 0 _ןק 1 י _ז'דןז _ןז _10 סטורס החליט לקבל את המלצתו של אברקרומבי , והולידיי הוזמן לירושלים . הוא הגיע לירושלים בספטמבר 1922 והוא בן 25 שנים בלבד . בארץ שימש בתפקידים שונים במשך כ 14 שנים , ומילא תפקיד מרכזי בתכנונן של ירושלים וערים אחרות בארץ ישראל . 149 אברקרומבי עצמו הגיע מאוחר 144 סטורס ( שם , ( לפי המפתח ; 155 . ק 1945 , ח _^ 0 ח 1 _^ 0 ן 2 _£ 1 . < ; ו _1161 , וח /// . $ < 1 על חברת יפרו ג'רוזלםי ראה שם , עמי , 164 ובעמי - 166 התמונה של סמואל עם סטורס , בנטוויץ י וקל"טון ( המזכיר הראשי , ( ונציגי העדות הנוצריות . 145 מקובר ( לעיל הערה , ( 4 עמי ; 180 , 69 , 52 _ראובני ( לעיל הערה , ( 101 עמי ; 16-15 ביגר ( לעיל הערה , ( 126 עמי . 74-73 146 על העבודה שעשו בנושא זה הגופים היהודיים ראה לעיל 'התמורות העיקריות 147 . ' וראה בעניינים אלו קראופורד ( לעיל הערה , ( 33 עמי 148 . 191 הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי , 370 , 367 והמקורות שם . 149 שם , עמי , 433-430 והמקורות שם ; על הולידיי ראה גם סיכומו של פוקס ( לעיל הערה , ( 3 עמי . 198

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר