פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:481

אריחי קרמיקה מיוחדים המצויים בכנסיית סנט ג ' יימס הארמנית בירושלים ( בליווי ציורים של האריחים ;( אשבי מסר תיאור של העבודה שעשו בעלי המלאכה המקומיים בבית הממשלה בירושלים ( בליווי תצלומים של רהיטי העץ המעוצבים . ( כן דיווח על שכונות הגנים היהודיות והשפעתן על התכנית של העיר ירושלים ( ראה בהמשך ;( קרסוול נתן ביבליוגרפיה מוערת בנושא ארכיטקטורה מוסלמית בארץ ישראל , מחולקת לחמישה נושאי משנה : הראשון - מדריכי סיורים ; השני - כללי ; השלישי - על ירושלים ; והשניים הנוספים על נושאים ספציפיים . למעשה זוהי ביבליוגרפיה כללית של הספרות המערבית בנושאי ארץ ישראל וסביבתה , שהתפרסמה בשפות האירופיות השונות במאות התשע עשרה והעשרים ( עד שנת , ( 1924 כשנושא הארכיטקטורה המוסלמית כלול בה . מי שסייע לאשבי בפעילות בחברת 'פרו גירוזלםי היה הרי לוק , " אשר נתמנה לעוזר מושל ירושלים בספטמבר , 1920 לאחר פנייה של סטורס אליו . לפני הגעתו לירושלים שירת לוק במושבה הבריטית סיירה ליאונה . בירושלים מילא בתחילה את מקומו של סטורם לזמן מה , כאשר זה יצא לחופשה ממושכת . בתפקידו כעוזר מושל ירושלים התמסר לוק לנושאים תרבותיים , והרבה להיפגש עם נציגי העדות הדתיות השונות , בייחוד הנוצריות , ומעל לכול התעניין בעדה האתיופית . כן שירת בכמה ועדות חקירה בריטיות חשובות בארץ . " בשנת 1922 פרסם לוק , במשותף עם קית רוש אשר שימש באותם ימים עוזר למזכיר הראשי של ממשלת פלסטינה ( א"י , ( את ספרם הנודע מ _0 >! . 5-. / 0 _^/ 0 001 _( 0 _/^ 016511 / 1€ 012 ( 1 7 > ג , 7116 _^ _0 / 1 ( 11 אשר ראה אור בחסות ממשלת פלסטינה . במהדורת 1922 של מדריך זה , הכולל הקדמה מאת הרברט סמואל _, מופיע קטע על חברת יפרו גירוזלםי ובו מסוכמות מטרות החברה וכמה מפעולותיה המרכזיות , וכן פנייה לציבור לתרום כסף לחברה , תוך ציון המען שאליו ניתן לשלוח תרומות אלו . 116 אלה דומים מאוד לרהיטים שאשבי ייצר בגילדה שלו במזרח לונדון זמן רב לפני כן , ראה לעיל . על רהיטים אלה , שעוצבו בעבור ליידי סמואל , ראה גנחובסקי 1993 ( לעיל הערה , ( 56 עמי 117 . 159-155 אשבי ( לעיל הערה , ( 49 עמ י 118 . 94-70 על לוק ראה _בנטוויץי ( לעיל הערה , ( 4 עמי . 257-250 לוק שימש מאוחר יותר גם המזכיר הראשי הרביעי של ממשלת ארץ ישראל , אחרי דידס , קלייטון וסיימס . זמן מה הוא גם מילא את תפקיד הנציב הבריטי , כאשר לורד פלומר הנציב השני עזב את הארץ , והנציב השלישי גיון צינסלור עדיין לא הגיע לארץ . 119 לוק ( לוקאש בשמו הקודם ) היה חצי יהודי והואשם בנקיטת עמדות _אנטי ציוניות מובהקות . באוטוביוגרפיה שלו ( ח < 10 ח _12 \ . \\ : 1914-1924 . 1 . 0 ק 01 > 10 § 10 ז 4 ו 1 : , 4 / 1 /\ ז 1 ( 1 1 \ _40 ז // . _^ _. _^ 111 ( 6 . _€11165 0 ( 1953 מצוי חומר על יחסיו עם סמואל , סטורס _ואשבי , ועל התרחשויות בירושלים בשנים . 1924 -1920 לוק חזר לארץ בשנת 1928 והיה מעורב בסכסוך הכותל ובמאורעות . 1929 120 מאוחר יותר החליף קית רוש את סטורס בתפקיד מושל ירושלים , אך סמכויותיו כמושל שונו . הוא כתב יומן בן 600 עמודים על חייו בארץ ישראל וקרא לו : יפאשא בירושלים . כתב היד של היומן מצוי בספריית סנט אנתוני באוקספורד , ולאחרונה נתפרסם יומן זה כספר : £ . _^ 61111- _^ 03011 , . _10 x 110 0 / 9 / 06 / /{ 1044 1 _^ € > 110115 ()/ 0 1 ) 15111 ( 1 _0 0111 ) 11151011€ 1 11 ) 1 ( 121 1 } 1€ 81111 x 11 1 _^ 1011 ( 101€ . 6 ( 1 6 _^/ ¥ 01 _£ 1994 א ; 1011 ת . ? . £ _6416 . 1 _. 011 < 10 הופווד השתמש ביומן זה בספרו : " _/ 00 _( _1 , 1 * 31 ק ? 10 . ס 1989 ח ( _10 ח ! 1 <> : 711€ 81111511111 111€ 1 _^ 1 ( 1 ( 11€ £ < _" ( . 1 _^ 0 ק 1 ז . 0 / 111€ £ > קית רוש גם הוא היה מעורב בסכסוך הכותל בשנת . 1928 121 ח _( 10 ו 7 ) 1€ / _10 > 1 ( 11 ) 001 < 0 / 1016 x 1111€ 6111 ( 1 710115-. 101 ( 10 / , 1 1 . 0 [ . ד _-140101ך £ . 1 < _6111 _^ חג 1-1 . 0 . 1 . 111 < _6

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר