פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:478

כמנהל מחלקת העתיקות , נתמנה גרסטנג אף לחבר המועצה של ה'פרו ג'רוזלם' והיה פעיל בה . בתחילה לא הפריע לו שהנושא הכללי של הטיפול במונומנטים ובאתרים ההיסטוריים ושימורם יישאר בידיה של חברת 'פרו גירוזלםי . הוא עצמו התעניין בתקופות מקראיות והיה מעוניין יותר בייזום חפירות ארכאולוגיות באתרים כאלו . השקפתו האישית הייתה שאת נושא השימור והטיפול במונומנטים היסטוריים יש להשאיר לרשויות המקומיות בכל אזור , ובירושלים יכולה זו להיות היפרו ג'רוזלםי . לדעתו , על מחלקת העתיקות להתמקד בעיקר בנושאי חפירות ארכאולוגיות , ברישום הממצאים מהאתרים הנחפרים וטיפול בהם , ובניהול מוזאון ארכאולוגי . גם אשבי עצמו ציין שאחת הבעיות שבהן נתקלה החברה שלו היא שהארכאולוג לא מעוניין בעיר כדבר חי . בשבילו כל מה שהוא מת יותר ועמוק יותר הוא טוב יותר . הוא חופר , רושם את רישומיו והולך ; משאיר בדרך כלל את השטח מלוכלך כדי שאחרים ינקו אותו . ישנם לדבריו כמה אתרים כאלה בירושלים . וככל שתגדל השאיפה לגילויים היסטוריים נוספים , תגדל הבעיה . האתר המוזנח הופך למקור זבל שילדים ובעלי חיים מפזרים אותו , ומקום גידול ליתושים , זבובים וצמחיית פרא . יש אפוא לחפש דרך רציונלית ותרבותית יותר לפתרון הבעיה , שכן העיר היא דבר חי ולא מת . דרך זו קשורה , ללא ספק , לנושא של שימור אתרים היסטוריים והטיפול בהם . השארת הנושא הכללי של שימור מונומנטים ואתרים היסטוריים בעיר כמו ירושלים בידיה של חברת 'פרו גירוזלם ; היה בו משום השארת כר פעולה נרחב לפעילותה של חברה זו , ואכן זה היה אחד ממרכזי הפעילות החשובים שלה . בכרך השני של הספר המסכם שכתב אשבי על היפרו גירוזלםי , ( 1922-1920 ) הוא הביע את דעותיו בנושא השימור . דבריו מעניינים : בעיר יש צורך לשמור כל מה שאפשר , מהיופי שנשאר בה בצורתו האקטואלית , מתרבויות העבר . שימור הוא לא רק עניין של ארכאולוגיה או הגנה על מבנים עתיקים . ההתפתחויות הטכנולוגיות החדשות מאיימות ומעמידות בסכנה היום כל דבר הקשור בחוש של יופי , נוף , אחדות של רחובות ומקומות , התמונה של הכול ביחד הקיימת אצל אנשים , והחוש של צבע שבכל עיר מזרחית הוא עדיין כל כך חי וקיים . על מנת להגן על כל אלה בצורה מעשית , יש לומר דברים בגלוי . עלינו לפעול נגד הפעילויות של סוחרים רודפי בצע , פועלים בורים , בעלי רכוש הדואגים לעצמם ומחלקות ממשלתיות שהן ממוקדות מאוד ורואות רק את הנושאים הצרים שעליהם הן אחראיות . בירושלים , אולי יותר מבבל עיר אחרת , תופעות כאלו קיימות . זוהי עיר מיוחדת ולפני הכול עיר של אידאליסטים . יותר מכך , עיר של _אידאליסטים אשר במרוצת דורות רבים ריסקו זה את העיר של זה , וכולם יחד את העיר שלהם עצמם , לחתיכות . ארבעים פעם במרוצת ההיסטוריה היא עברה מיד ליד . זו אולי אחת הסיבות , וייתכן שמיקומה והנוף המיוחד הסובב אותה הוא סיבה אחרת , להיותה עיר נדירה , בעלת יופי ורומנטיקה ייחודיים . 108 גרסטנג , רבעון הקרן , ( 1922 ) עמי ; 158 וראה גם בךאריה ( לעיל הערה , ( 25 א , עמי . 163-160 , 151 -147 , 143-142 מאוחר יותר שינה גרסטנג את דעתו , והחליט שעל מחלקת העתיקות לפקח ולאשר כל שימור באתרים עתיקים . 109 אשבי ( לעיל הערה , ( 18 עמי . 38-37

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר