פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:474

חידוש מרכזי בתכניתו הוא ניסיונו לכוון את גידול העיר לא רק מערבה אלא גם לצפון מערב - לכיוון הר הצופים , מתוך כוונה להפוך את האוניברסיטה לחלק מרכזי בעיר . הוא אף הציע שיפור דרכים וקיצור הגישה לאוניברסיטה . גדס ראה את שתי תוכניותיו - הצעתו לתכנונה הכללי של ירושלים ותכניתו לאוניברסיטה העברית - תכניות המשלימות זו את זו . בהצעתו לתכנון האוניברסיטה כלל את עיקרי השקפותיו על השילוב בין תרבויות המורח והמערב ועל חלקן של האוניברסיטאות בהתפתחות העירונית . הוא ראה בירושלים 'עיר של חינוך 0 _^ 1110311011 ) ץ ( _011 והתכוון להפוך את האוניברסיטה לחלק דומיננטי בעיר " . גרס תכנן אוור סביב האוניברסיטה שממנו תהיה תצפית פנורמית לעבר העיר העתיקה . באזור זה , שקרא לו 'רובע האוניברסיטה , ' נכללו בתכניתו : ( 1 ) * מכון גאוגרפי ומכון אסטרונומי שייבנו מצפון על קו הרכס ; ( 2 ) פרבר גנים למגורים , אקדמי תרבותי , שייבנה על מורדות הר הצופים הפונים לעיר העתיקה ויכלול בתי מגורים לסגל המורים והעובדים של האוניברסיטה , מעונות לסטודנטים ובתי תרבות , ואשר ימשוך אליו אוכלוסייה ממקומות אחרים בארץ ואף מחו"ל ; ( 3 ) פרבר גנים _אקדמי תעשייתי , ובו מפעלי תעשייה ומלאכה שיהיו קשורים לאגפים מסוימים באוניברסיטה , כגון מפעלי פרמצויטיקה , טכנולוגיה מתקדמת , פיזיקה וכימיה ואף מפעלי דפוס ופרסום , וכן מקומות מגורים לעובדים בהם ; ( 4 ) סמינר למורים עם בתי ספר עממיים ותיכוניים צמודים לו , אשר יהיו קשורים לאוניברסיטה ולכל אזור הגנים בינה ובין העיר העתיקה ; ( 5 ) 93 פרק האוניברסיטה - גדס תכנן בחלק העליון של עמק הקידרון ובמורדות הר הצופים פרק אוניברסיטאי עם גנים בוטניים , אשר ישתלב _ב'פרק הקדוש' הכללי שתכנן לכל אורך עמק יהושפט ( ראה לעיל . ( הוא אף הציע שהמורדות המזרחיים של הר הצופים יירכשו בידי האוניברסיטה לצורכי לימוד חקלאות סמי מדברית ( 6 ) ; לבסוף כלל גדס בתכניותיו לפיתוח האזור מצפוךמזרח לעיר העתיקה , לרגלי הר הצופים , גם את _המוזאון הארצישראלי _פלסטיני , במקום שנבנה בו אחרי כן המוזאון הידוע היום בשם ימוזאון רוקפלרי . היו לו השקפות מיוחדות על האופי שצריך להיות למוזאון זה , וייתכן שמאוחר יותר יצר קשרים עם האדריכלים והאחראים לבניית המוזאון . בתוכניותיו של גדס לעיר החדשה בירושלים הוא עסק לא רק בחלק הצפוךמזרחי שלה ובקשר בין העיר העתיקה לאוניברסיטה , אלא גם בתכנית הראשונה של אזור תלפיות בדרום העיר , וגם כאן צפה התפתחות מרשימה לשכונה כמרכז יהודי חדש . הוא אף דאג בעת ביקורו בעיר כי התכניות של הבריטים לבניית המחנה הצבאי 'אלנביי לא יפגעו בתכנון 91 קנדל ( לעיל הערה , ( 2 עמי ; 8 וראה במפורט בנושא זה , כולל השקפותיו על 'רוח המקום של ירושלים , אצל שפירא ( לעיל הערה , ( 20 עמי 92 . 221-217 פירוט בנושא זה ראה אצל הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי 288-282 והמקורות המצוינים שם . 93 כאשר שמע גדס בשנת 1925 על ההחלטה להקים את בית המדרש למורים העברי בשכונת בית הכרם במערב ירושלים , הוא מיהר לכתוב לאחד ממנהיגי הציונות ולהעיר על הטעות הקשה שבהחלטה זו . ראה הימן ( שם , ( עמי 284-265 והערה 94 . 583 על הקשרים של מירס , חתנו של גדס , עם האדריכל הריסון _צ רץ שבנה את ירוקפלרי ראה פוקס ( לעיל הערה , ( 3 עמי 95 . 107 , 95 , 73 בתכניתו של גדס לתלפיות התמקדתי במאמר הקודם , יהתמורות העיקריות / הסוקר את ראשית ההתפתחות של שכונות הגנים בעיר .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר