פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:457

בהקדמה לספר פירט סטורס והציג שבע מטרות לחברה . נציין כאן את חמש הראשונות : ( 1 ) הגנה על הדברים היפים _1116 _^) ח 6 וה _(^ של ירושלים ומחוזה ; ( 2 ) אבטחה ואחזקה של פרקים , גנים ושטחים פתוחים בירושלים ומחוזה ; ( 3 ) הקמה של מוזאונים , ספריות , גלריות אמנות , תצוגות , מרכזי מוזיקה ודרמה ומוסדות דומים לרווחת הציבור במחוז ירושלים ; ( 4 ) ההגנה והשמירה , בהסכמת הממשלה , על עתיקות אזור ירושלים ; ( 5 ) עידוד האמנויות , מלאכות היד והתעשייה , בהתאם למטרות הכלליות של החברה במחוז ירושלים . סטורס אף הסביר בהקדמתו מדוע נראה לו כי חשוב להקים את חברת 'פרו ג'רוזלםי : יתמיד יישארו היבטים רבים בחיים העירוניים , בפרט בעיר כה מיוחדת כמו ירושלים , ששום ממשל צבאי או אפילו ממשל אזרחי , ויהיו אוהדים עד כמה שיהיו , לא יוכלו לטפל בהם מבלי שייפגעו אינטרסים פרטיים או ציבוריים ; כיוון שכך , חשב שאם תוקם חברה מיוחדת שישבו בה אישים ונציגים מבני כל העדות והדתות הרבות בעיר , תוכל אהבתם המשותפת לעיר הקדושה להועיל בייעוץ לממשל בפעולותיו , וכך יימנעו חיכוכים מיותרים ויגבר שיתוף הפעולה לקידומה ופיתוחה של ירושלים . על כן דאגו סטורס _ואשבי כי במועצת החברה כפי שאושרה באוקטובר , 1920 לאחר ראשית הממשל האזרחי , ישותפו נציגי העדות השונות כדלהלן : מוסלמים - המופתי הראשי , ראש העיר ושני ראשי העיר הקודמים לו ; נוצרים - נשיאי מסדרי הפרנציסקנים והדומיניקנים , הפטריארכים היווני והארמני ונציג נוסף של הפטריארכיה הארמנית . האבות המלומדים ונסאן ואבל , וקפטיין ברלוצי מייצג איטליה ; יהודים - נשיא הקהילה היהודית , יו"ר ועד הצירים הציוני , והאישים אי בן יהודה , די ילין ( מוזכר כסגן ראש העיר , ( ד"ר ד' אידר , יי מיוחס וד"ר ני סלושץ . מהממשל הבריטי - קרםוול ומקיי : מפקחי עתיקות ; _ג'ון ויטינג ואי הררי ממחלקת הכספים , ה י לוק ואי'ת ריצ'מונד ממזכירות השלטון , והאישים ג'ייקוב ספפורד מהמושבה האמריקנית ופרופי פטריק גדס . ברור שהרשימה היא ייצוגית בלבד , ורק כמה מהמופיעים בה היו אכן פעילים בחברה , אך היא בהחלט משקפת את השאיפה לייצוג מרבי במועצה של בני הדתות והעדות השונות בעיר . אשבי , מזכיר הכבוד של חברת י _פרו ג'רוזלם' ויועץ העיר ירושלים , הוא אשר הכין את הרשימה של חברי המועצה לפרסום בכרך החברה . מאחר והפרסום ראה אור כבר לאחר הקמת הממשל האזרחי בארץ , מצוין בו הרברט סמואל כנשיא כבוד ; גנרל אלנבי משמש חבר כבוד והנשיא הוא רונלד סטורס . סטורם ואשבי שאפו להפעיל באמצעות חברת 'פרו גירוזלםי גם פעילויות בעלות אופי תרבותי חברתי . פעולות אלו דומות מאוד לדברים שאשבי הפעיל בגילדה שלו במזרח לונדון _גירוזלםי , כולל חלק מפרוטוקול הישיבות , ונראה שהועברו לשם כאשר סטורס סגר את החברה בשנת 1926 ( ראה להלן . ( עם זאת , מהחומר המצוי בשני הכרכים שפרסם אשבי ניתן ללמוד על חברה זו הרבה יותר . למילה 1 ! _168 ח _6 תז 3 אין תרגום מדויק בעברית ; אנו בחרנו לתרגמה במילים ידברים יפים . 54 סטורס , הקדמה אצל אשבי ( לעיל הערה , ( 18 עמי : 81 על חברת יפרו גירוזלםי , כולל הפניה למקור בארכיון הציוני בקשר להקמתה , ראה אברמסון ( לעיל הערה , ( 17 עמי , 140-127 וראה שם במיוחד בקשר לניקוי מצודת מגדל דוד . 55 אשבי ( שם ;( סטורס ( לעיל הערה , ( 4 עמי . 332 על חלוקת התפקידים בין חברה זו לעיריית

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר