פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:449

השוואת הכרזתו הפומבית של םטורס עם עקרונות תכנית מקליין מצביעה על הדמיון הרב ביניהן . היו שהניחו שסטורס פרסם את פקודתו לרגל פנייה של מקליין אליו בנידון . 24 לנו לא נראה הדבר מחויב המציאות . סטורס לא נזקק לפנייה של מקליין אליו בעניין זה ; הוא היה האיש המניע והדוחף בכיוון השמירה הטוטלית של העיר הימי ביניימית העתיקה וסביבתה הקרובה . היו גם שייחסו את הזמנת מקליין לירושלים לגנרל אלנבי . נכון שאלנבי גילה התעניינות מיוחדת בארץ ישראל ובירושלים . מאוחר יותר הוא הסכים לשמש פטרון לחברה המזרחנית הפלסטינאית ארצישראלית שקמה בירושלים , וסגן נשיא של בית הספר הבריטי לארכאולוגיה בירושלים . כן בא לישיבות הנהלת קרן החקר הבריטית בלונדון , מתוך כבוד לעבודת קרן זו , שבמפותיה הסתייעו הוא ולורנס בעת התקדמותם לכיבוש ארץ ישראל ועבר הירדן , ומתוך יחס עמוק לארץ ישראל - הארץ הקדושה . אך אין להניח שברמת התפקיד שהיה בו יכול היה להתפנות לעסוק בנושא תכנונה או שימורה של ירושלים , ולהזמין את האדריכל מקליין לעסוק בכך . צריך בהחלט להשאיר זאת לסטורס , שאלנבי סמך עליו שידאג , בתור המושל הצבאי של העיר , לטפל בה ולשומרה . המדיניות הבריטית בתקופת הממשל הצבאי הייתה , כפי שצוין כבר לעיל , שמירה על עקרון הסטטוס קוו . נוסף לזה הייתה גם מודעות בריטית חזקה לצורך בנקיטת פעולות וצעדים מידיים לשמירה על האתרים העתיקים והמונומנטים ההיסטוריים הרבים בארץ , לבל ייפגעו בידי עבריינים אשר עשויים לנצל במיוחד את מצב הכיבוש שנשתרר בארץ . כבר בעת התקדמות הצבא הבריטי לכיבוש ארץ ישראל וירושלים , הפעילו אישים בעלי השפעה באנגליה את קשריהם במשרד המלחמה הבריטי בדרישה לעמידה על המשמר בנושא זה . נקבע כי את התקדמות הצבא ילווה קצין מיוחד לענייני עתיקות . הקצין הראשון ששירת בתפקיד זה היה סי קפל קרסוול , ( _€1058 _^ _611 ) מומחה למבני אסלאם . מאוחר יותר קרסוול שיתף פעולה עם סטורס בדאגה לשימור המונומנטים המוסלמיים החשובים בירושלים . בסוף השנה הראשונה לממשל הצבאי הבריטי באזור הכיבוש הדרומי , פרסם המושל הצבאי של כל אזור זה , גנרל מוני , פקודת עתיקות שבאה להשלים את חוק העתיקות העותימאני עמי ; 140 סימון הפקודה על מפה אצל הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי . 57 ראוי אולי להזכיר כי מאוחר יותר יצא גם איסור על כריתת עצי זית בכל האזור מסביב לעיר העתיקה . 24 קנדל ( לעיל הערה , ( 2 עמי ; 4 גם הימן ( שם , עמי ( 57 מקבל זאת . 25 ראה יי בךאריה , יהמוסדות הזרים לארכיאולוגיה ולחקירת _ארךישראל בתקופת המנדטי , א , קתדרה 92 ( תמוז תשנ " ט _, ( עמי ; 172-135 ב , קתדרה 93 ( תשרי תש"ס , ( עמי ; 142-111 לאלנבי ולסטורס הוצע להיות חברים בוועדה הכללית של הקרן הבריטית כבר באוקטובר , 1918 והם הסכימו , ראה רבעון הקרן בשנה זו , עמי . 145 ביולי 1928 השתתף אלנבי במושב השנתי של קרן זו , ושימש יו"ר המושב , שבו הרצו הארכאולוגים פיצגיראלד על החפירות בירושלים ווולי על החפירות באור , ראה רבעון הקרן ( יולי , ( 1928 עמי 119 ואילך . 26 אשבי ( לעיל הערה , ( 18 עמי ; 70-67 קרםוול נעשה ברבות השנים חוקר חשוב של מבנים מוסלמיים ואמנות מוסלמית , ושימש פרופסור באוקספורד בנושאים אלו , וראה בנידון _£ . . 4 . 0 . _016 $ 5 _\* ' _611 , . _61 _* . 2 . 1924 ק < _117 ? _11 ח _6 וח 1 £ קק 1989 111€ 011 _^ 111 0 / 111€ 8 _" ! _^ 0 / 111€ 00111€ 0 / 111€ , _£ _30 ? 88 /\] 511 חנ _& _חי _^( . ח _1€ _, 6 ( 1 . ) . \ _¥ . /\ 1 ; 1 ו ! _€€11 וו 9 //// _/\^ 1 כ _( _ע / 81 _/^ . 7 . 1 . £ 0 , ; ת , /\ 511011 , וח ; _1116 בך אריה ( לעיל הערה , ( 25 א , עמי . 147 27 מוני היה האדמיניסטרטור הראשי של מנהל השטח הכבוש מאפריל 1918 עד יולי ; 1919 ראה

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר