פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:444

רונלד סטורס ( 1995-1881 ) נולד למשפחה שהייתה קשורה מאוד לכנסייה האנגליקנית . אביו וסבו שימשו בתפקידי כנסייה , והוא חונך על ברכי התנ"ך והברית החדשה . את לימודיו האקדמיים עשה בקולגי פמברוק _בקימברידגי , שבו למד גם אביו . הוא זכה במלגה ללימודים קלטיים וסיימם בהצטיינות . שם רכש את אהבתו לשפות היוונית והלטינית , שהרבה להשתמש בהן בציטוטיו ובספרו . הוא גם שלט בשפות אירופיות : צרפתית , גרמנית ואף איטלקית ; כן דיבר ערבית . בשנת 1904 הגיע לקהיר ושימש שם במשך כ 14 שנה , עד למינויו כמושל ירושלים , במספר תפקידים אדמיניסטרטיביים בשירות הבריטי . תחילה במשרד האוצר הבריטי בקהיר , ולאחר מכן כמזכיר לענייני המזרח של ארבעת הנציגים הבריטים העליונים בעיר זו . הוא היווה צומת מרכזי בהתפתחות הקשרים בין בריטניה לעולם הערבי . ת"א לורנס מדווח כי היה זה סטורס שהכניס אותו לפעילות בעולם זה ואף נסע אתו לגיידה לפגישתו הראשונה עם עבדאללה ואישים נוספים מהבית ההאשמי . בין לורנס לסטורם התפתחו יחסי ידידות עמוקים , ולורנס כתב עליו בספריו בסופרלטיבים : 'האישיות האנגלית המבריקה ביותר במזרח הקרוב . תמיד הראשון והגדול מכולנו . הוא הזורע ואנחנו הקוצרים ועוד . סטורס היה הראשון מבין ששת נושאי מיטתו של לורנס בעת הלווייתו בשנת " . 1935 סטורס ולורנס מצאו שפה משותפת גם בגלל ששניהם התעניינו בנושאים קלסיים וימי ביניימיים . סטורס סיפר שכשלורנס שהה בקהיר הוא ביקר בביתו ושאל ממנו ספרים בנושאים אלו . לורנס כתב את עבודת המחקר האקדמית שלו כאוקספורד בנושא מבצרי הצלבנים בלבנט , והמחקר ראה אור גם בספר בשנת , 1936 לאחר מותו . בשביל להכיר מבצרים אלה ערך סיור יסודי באזור כבר בשנת , 1909 בהיותו בן 21 בלבד . כמה שנים לאחר מכן , ממש ערב מלחמת העולם הראשונה , הצטרפו לורנם ולאונרד וולי לניוקומב , אשר היה עסוק באותן שנים במיפוי צפון סיני והנגב , לשם עריכת הסקר הארכאולוגי שלהם בנגב . פעולות מיפוי אלה סייעו לאלנבי בתקופת המלחמה וללורנס עצמו בכיבוש עקבה באותה עת . 10 על תולדותיו ולימודיו ראה בספרו האוטוביוגרפי של סטורס ( לעיל הערה _^ 1€ ? 1 _^ . ( 4 ו _^ , ת 1180 י \\ וו 189-190 . קק 1989 . ת _( 10 ח 0 / 7 . £ . _141 _* 7 £ > _1€€ , 1 __ 0 ץ _^ 1 ק 0 _^ 10 ו \ _$ _? _4 8 ז 0 // 4 _^ _06 ; _0 : 7 \\ £ _\ 111 \\ 0 11 לורנס ( לעיל הערה , ( 5 עמי ; 57 . ק _6 _^ ¥ 01 _^ 1926 . _0113 א 111 £ 0 £ 5 £ ? 1 , ח _06 , 1 _( £ \ 01 < 1 ח _6 / 1 _י ; 1 ;/ £ . _^ 3 \ וילםון ( שם , ( עמי , 935 , 190-189 ושם , מול עמי 62 ציור של סטורס ; וראה גם סטורם ( לעיל הערה ;( 4 ח 711 £ \ _10 , ד 1938 ; 1 , 1 _^ _161-931 ח ( 10 ח , _161 711 £ _^ _"" _5 0 / 7 . £ . _^ 11 """ . 1 _^ 0 ת _03 . ס _6 \\ _' ¥ 011 _< 1937 א _10 ) , ל 8 £ 111 > 1 _^ 111€ 1 _^^ £ 11 _^ . _£ 01011 £ 1 1 _^ 1 \\ 1 £ > _1€€ ( 0 / 1 \ _101 1 , ? _££ , 12 01 ק 1 _(;\ 11 : _112€010 _§ _1031 _£ _6 זו 1 £ 5 $ 0 / _2 ז _06 , 7 \\ £ _^/ 11 < 1 £ 7 ח _6 ( 1 1 . £ . 1 _^ 3 _^ ' 1 ח 0 . 1 _^ . \ ¥ 00116 ) ' _3 1914-1915 ח ( 10 מ _1131 ) , 1 _^ 0 חח , _^ וראה שם ההקדמה שכתב לורנס ; וילסון ( לעיל הערה , ( 10 עמי 148-135 [ הפרק על מדבר צץ ינואר-אוגוסט . ( 1914 מפת הנגב של ניוקומב נשמרה כמסמך סודי ופורסמה רק לאחר המלחמה בשנת 1921 על ידי 'הקרן הבריטיתי , ראה רבעון הקרן ( יולי , ( 1935 עמ' ; 113-110 ושם ( אוקטובר , ( 1935 עמ' , 162 דברי הערכה על לורנס וסיפור מיפוי הנגב מפי ניוקומב ; על וולי ראה > _-: 711 £ 11 / £ 0 / 51 > _^ 0 " 0 _/*/ ט _6 , _\^ 0011 £ _\ 0 / ת 8 ( 0 ח 1-1 . \' . _? . \ _¥ 1 19 90 ח ( _10 ח \\ ¥ 0011 £ \ , _^ 0 על ניוקומב - שהחל למפות את צפון סיני בשנת 1908 והשלים את מיפוי הנגב בשנת , 1914 במטרה להתחבר למפות קרן החקר הבריטית של צפון ארץ ישראל משנות השבעים של המאה התשע עשרה - ראה די גביש , ימפות המערכה במלחמת העולם הראשונהי , מי אליאב ( עורך , ( במצור ובמצוק : _ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה , ירושלים תשנ"א , עמי . 211-198 בסוף נובמבר 1917 יצא ניוקומב עם יחידה בריטית על גמלים מעיךחצב

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר