התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:439

השונות , בתקופת המנדט לא נעשתה ירושלים מרכז יעד אידאולוגי לעלייה ולקליטה של העליות הציוניות , ומרכז יעד לפיתוח כלכלי מודרני בעבור אנשי התנועה הציונית , אשר הפכו עתה להיות הגורם הדומיננטי ביישוב הארץ . מיד לאחר המלחמה ובתחילתה של תקופת המנדט הבריטי , דומה היה כי הנה התנועה הציונית מניפה את דגלה האידאולוגי של ירושלים החדשה , אך עד מהרה התברר , מסיבות שאין כאן המקום להיכנס אליהן , שדגל זה לא הונף .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר